DGI: Behov for en politisk efterårsplan for børn og unges trivsel

DGI ønsker en klar politisk melding med udsigt til et usikkert Corona-efterår: Nemlig, at nye restriktioner ikke må ramme børn og unges lokale fællesskaber

Børn og unge bør prioriteres, så de ikke igen bliver ramt, hvis landet må lukke ned på grund af corona i efteråret. Det kræver en politisk plan. Foto: Lars Holm DGI

Ingen børn og unge, og især ikke socialt udsatte, skal igen opleve social isolation. Derfor skal hverdagens aktiviteter i skole og fritid beskyttes så meget som muligt, lyder det fra DGI. Konkret ønsker DGI derfor, at politikerne prioriterer børn og unge, hvis der indføres nye restriktioner eller genåbningen sættes på pause.

”Vi siger helt klart, at hvis det bliver nødvendigt med nye restriktioner, så bør vi prioritere eksempelvis børn og unges deltagelse i en idrætsforening højest,” forklarede DGI's formand Charlotte Bach Thomassen den 8. august til DR-nyheder.

Behov for socialt beredskab

Nedlukningen af Danmark var specielt hård ved de børn og unge, der vokser op i socialt udsatte familier. Derfor skal der væren en plan klar, så de samme børn og unge ikke igen oplever social isolation ved eventuelle nye nedlukninger.

Dermed erklærer DGI sig også enige med blandt andre en række sociale organisationer, der netop har efterlyst sociale beredskabsplaner for de børn og unge, der har det allersværest. 

Det handler om den lokale hverdag, muligheden for et pusterum fra hjemmet og rammer for venskaber. I skolerne var idræt ikke altid prioriteret i nødundervisningen, og idrætsforeningerne var blandt de første, der lukkede ned tidligt i marts måned.

Det er derfor, at DGI nu ønsker en klar politisk udmelding.

Positivt samarbejde

DGI opfordrede tidligt sine idrætsforeninger til at række ud og holde kontakten til børn og unge - især fra udsatte familier. I april indledte DGI også et gensidigt godt samarbejde med Mødrehjælpen. Eksempelvis stillede DGI instruktører fra DGI Jump4Fun til rådighed for Mødrehjælpens familienetværk på Facebook.

Politisk vedtog Folketinget initiativer om blandt andet sociale partnerskaber og støttede med penge til sommeraktiviteter. DGI stillede tilsvarende et antal fripladser til rådighed på sine flere end 600 sommerskoler og andre idrætsaktiviteter.

”Folketinget og regeringen fortjener ros for de sociale initiativer i foråret rettet mod børn og unges hverdag. Men den bedste hjælp er nu en gang at prioritere børn og unges aktive hverdag, hvis vi lokalt eller på landsplan står i en anden bølge med nedlukninger. Det gælder i skolen men i lige så høj grad også børn og unges adgang til forenings- og fritidsliv”, forklarer Charlotte Bach Thomassen.