DGI er med i ny forebyggelsesalliance

En ny forebyggelsesalliance med DGI og 28 andre organisationer vil være med til at styrke den danske forebyggelsesindsats. I løbet af 2024 vil alliancen præsentere et idékatalog med forebyggelsesforslag til regeringen.

Idrætsforeningerne er med til at styrke danskernes fysiske, mentale og sociale sundhed. Blandt andet derfor er DGI med i en ny forebyggelsesalliance. Foto: Palle Skov (arkiv)

Forebyggelsesdagsordenen har i de senere år været centreret om få – men vigtige – initiativer, som eksempelvis at sikre, at færre børn starter med at ryge, og at danske unge ikke har landerekorder i druk. Men forebyggelse handler om mere end tobak og alkohol. Det handler også om, hvordan danskerne kan leve et sundere liv med motion, at forebygge smitsomme sygdomme, at færre kan rammes af psykisk lidelse, og at sygdomme ikke forværres.

Faktisk starter den forebyggende indsats allerede i fosterstadiet. Og desto tidligere vi sætter ind med forebyggende initiativer, desto større sundhedseffekt har det for den enkelte borger og vores sundhedsvæsen.

Derfor har 29 organisationer, herunder DGI, nu formet forebyggelsesalliancen ”Forebyggelsesalliancen For Fremtidens Sundhedsvæsen”, som har til formål at styrke danskernes sundhed gennem forebyggende indsatser. Alliancen består af et bredt udvalg af organisationer, som vil rådgive regeringen om fremtidige forebyggelsesinitiativer og tiltag, som bør iværksættes politisk.

I 2024 vil alliancen konkret have fokus på at:

• Komme med en række konkrete målsætninger til regeringen, som de kan sigte efter frem mod 2035
• Lave et samlet idékatalog for, hvilke politiske tiltag regeringen kan iværksætte for at nå de forpligtende målsætninger.

57 % af danskerne: Forebyggelse er det vigtigste område

Senest har sundhedsministeren kvitteret positivt for, at der bør gøres mere på forebyggelsesområdet. Og forebyggelsesalliancen vil være i tæt dialog med Sundhedsministeriet med de samlede konkrete input, som alliancen vil udvikle.

At forebyggelse på sundhedsområdet bør prioriteres højere, er et flertal af danskerne ikke i tvivl om. Mere end 6 ud af 10 danskere mener ikke, at der bliver gjort nok for at forebygge, at danskerne bliver langtidssyge, viser en ny YouGov-undersøgelse blandt 2.000 danskere.

Faktisk mener hele 57 procent af danskerne også, at forebyggelse er det vigtigste område, som regeringen bør prioritere på sundhedsområdet, ifølge den samme YouGov-undersøgelse. Det understreger vigtigheden af at få prioriteret forebyggelsesområdet politisk.

Deltagerne i forebyggelsesalliancen er:

Danica Pension. Gigtforeningen. DGI. Lungeforeningen. Bedre Psykiatri. Dansk Firmaidræt. Psykiatrifonden. Jordemoderforeningen. SMVdanmark. Danske Tandplejere. MSD Danmark. Danmarks Apotekerforening. Medicoindustrien. Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet. Danske Skoleelever. Øjenforeningen. Astma-Allergi Danmark. Nyreforeningen. Aleris. Tandlægeforeningen. Høreforeningen. Optikerforeningen. Dansk Selskab for Folkesundhed. Kosmetik- og hygiejnebranchen. Dansk Selskab for Geriatri. Alzheimerforeningen. Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS. AIDS-Fondet. Fonden Mental Sundhed.