DGI: Genåbningsplan er vigtig for idrætsforeningerne og for danskernes sundhed og trivsel

Den politiske aftale om genåbningen af Danmark betyder blandt andet, at børn og unge kan vende tilbage til indendørs idræt 21. april. Det vækker glæde i DGI. Samtidig giver genåbningsplanen en forudsigelighed, som er afgørende for idrætsforeningerne.

Børn og unge kan vende tilbage til indendørs idræt 21. april. Hvilke idrætter der er omfattet, og hvilke retningslinjer der skal være, skal der nu forhandles om. Foto: Jens Hasse (arkiv)

Det er vigtigt for danskernes sundhed og trivsel, at idrætsforeningerne kan sætte gang i flere idrætsaktiviteter. Det fastslår DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen på baggrund af den plan for genåbningen af Danmark, et politisk flertal på Christiansborg blev enige om 22. marts.

Charlotte Bach Thomassen er meget positiv over for, at politikernes aftale for genåbningen af Danmark giver mere klarhed.

”Vi er rigtig glade for, at alle børn og unge kan vende tilbage til de aktive fællesskaber i idrætsforeningerne 21. april. Samtidig er vi rigtig glade for, at der nu er samlet, langsigtet plan for genåbningen af Danmark. Det giver en forudsigelighed for idrætsforeningerne, og det er der brug for. Det betyder også, at vi i DGI bedre kan hjælpe foreningerne med at få gang i aktiviteterne igen og dermed styrke danskernes sundhed og trivsel,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Indendørs idræt for børn og unge fra 21. april

Genåbningen vil ske i faser med 14 dages intervaller, og planerne kan både blive fremrykket eller forskudt, alt efter hvordan corona-situationen udvikler sig.

Aftalen betyder, at der som udgangspunkt åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år fra 21. april. Hvilke idrætter der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, skal nu forhandles af politikerne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

”Vi er klar til en dialog med myndighederne, og vores udgangspunkt er, at al indendørs idræt skal åbnes samtidig,” fastslår Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: Corona - hvad anbefaler DGI

Læs også: Sådan håndterer du corona-krisen i foreningen

Vigtigt med børn og unge først

Netop børn og unge har oplevet en markant dårligere trivsel under corona. De har savnet deres venner og fællesskaber, og et stort flertal har været mindre fysisk aktive under nedlukningen.

”Når genåbningen sker i faser, så er det vigtigt at børn og unge som de første får mulighed for at mødes til indendørs idræt. Hverdagens fællesskaber er så vigtige for børn og unges trivsel, og i DGI kan vi sammen med vores 6.400 idrætsforeninger nu for alvor hjælpe med at genstarte mødet i foreningerne,” siger Charlotte Bach Thomassen.  

Ærgerligt med coronapas for voksne til indendørs idræt

Ifølge planen vil indendørs idræt for voksne over 18 år åbne 6. maj. Også for de voksne skal politikerne forhandle om, hvilke idrætter der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages. Forhandlingerne vil ske på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne. 

Tjek Statsministeriets hjemmeside for at se politikernes langsigtede plan for genåbningen af Danmark

Den politiske aftale betyder, at voksne skal have et coronapas for at deltage i indendørs idræt i hverdagen.

”Vi er ærgerlige over, at et coronapas bliver en forudsætning for, at voksne kan deltage i indendørs idræt. Vi tager beslutningen til efterretning, og så går vi i dialog med myndighederne om at finde de bedste mulige løsninger. Der er endnu ikke klarhed over, hvordan et coronapas skal håndteres, men vores klare mål er at undgå, at det udløser bøvl for frivillige,” siger Charlotte Bach Thomassen.  

Hun fremhæver, at DGI er meget tilfreds med, at der skal være udløbsdato for coronapasset, og at politikerne har aftalt løbende at evaluere brugen af coronapasset.

DGI er klar med rådgivning og hjælp til idrætsforeningerne

DGI har under Corona-krisen rådgivet og støttet sine 6.400 lokale idrætsforeninger i forhold til at følge myndighedernes retningslinjer og styrke de aktive fællesskaber i en svær tid.

I december 2020 gennemførte DGI en undersøgelse blandt sine foreninger der viste, at 8 ud af 10 foreninger, enten var tilfredse eller meget tilfredse med DGI´s hjælp til foreningerne siden marts 2020.

Som følge af planen for genåbningen af Danmark vil DGI den kommende tid igen være klar med bl.a. webinarer og onlinemøder målrettet idrætsforeningerne.