DGI har 25 års jubilæum

Meget har ændret sig i de 25 år, DGI har eksisteret, men DGI og idrætsforeningerne står stadig stærkt i Danmark.

DGI markerer fredag den 3. november sit 25 års jubilæum. Da DGI blev dannet i 1992 var sundhed et fy-ord, og DGI sagde højlydt nej til f.eks. sponsorater og dopingprøver i idrætsforeninger.

”Der er sket store forandringer i den måde, danskerne dyrker idræt på, i løbet af de 25 år DGI har eksisteret. Og der er også sket store forandringer i DGI. Men grundlæggende står idrætsforeningerne stadig stærkt, og der er bred opbakning til foreningslivet,” siger Søren Møller, der har været formand for DGI siden 2001.

25 år med en stille revolution i idrætten

Idrætsforeningerne har haft et jævnt stigende medlemstal i de år, DGI har eksisteret, men Søren Møller er helt med på, at foreningsidrætten er udfordret. Mange – især voksne - vælger at dyrke idræt på egen hånd eller i kommercielle centre.

”Det har været 25 år med en stille revolution i idrætten. Vi skal sikre, at idrætsforeningerne fortsat er attraktive for danskerne, for foreningslivet kan noget helt særligt,” siger Søren Møller. 

Rigtig og visionær beslutning at danne DGI i 1992

DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger blev dannet i 1992 som en fusion af de to organisationer DDGU og DDSG&I. I dag er DGI Danmarks næststørste idrætsorganisation med 6300 foreninger og med 1,5 millioner medlemmer. DGI’s opgave er at arbejde for flere aktive, flere medlemmer i idrætsforeningerne og flere frivillige.

”Det var den rigtige beslutning at samle DGI for 25 år siden, og det var meget visionært. Det har været helt og aldeles afgørende for, hvor vi står i dag,” siger Søren Møller. 

Fra slagsmål til samarbejde med DIF

Blandt milepælene i DGI’s 25 års historie nævner han bl.a. åbningen af DGI-byen i København i 1997, DM i foreningsudvikling, etableringen af DGI Verdensholdet i 1994 og ikke mindst forholdet til DIF.

Tidligere var der mange slagsmål mellem DIF og DGI. I 2008 var der nye toner, og de to organisationers bestyrelser fremlagde planerne om en fusion, men planerne kuldsejlede. I 2013 kom ideen om et tættere samarbejde på bordet igen.

I dag står DGI og DIF bag den fælles vision ’Bevæg dig for livet’, der har som mål at gøre 600.000 flere danskere aktive, heraf 325.000 i idrætsforeninger, og visionen er skrevet ind i regeringsgrundlaget.

DGI har ændret holdning

På en række markante områder har DGI ændret holdning:

  • DGI ønskede ikke sponsorer. I 2003 vedtog organisationen en strategi for værdibaserede partnerskaber, og i dag har DGI en lang række samarbejdsaftaler og partnerskaber med bl.a. Coca-Cola og Nordea-fonden.
  • Børneattester. DGI var i 2005 imod kravet om, at idrætsforeninger skulle indhente børneattester. I dag bakker DGI op om børneattester, men fremhæver fortsat, at børneattester ikke kan stå alene i kampen mod pædofili.
  • Dopingprøver. DGI sagde nej til dopingprøver i idrætsforeninger, bl.a. ud fra den holdning, at den type idræt, der blev dyrket i foreningerne, ikke animerede til snyd. I dag kan Anti Doping Danmark udføre kontrol i alle DGI’s foreninger.
  • Sundhed var slet ikke et emne i det frivillige foreningsliv i DGI i 1992. I 2004 indgår ordet sundhed for første gang i DGI’s formålsparagraf.

Sundhed er blevet en del af DGI’s værdier

I dag er udfordringer, sundhed og fællesskab en del af DGI’s værdier.

”Vi ser ikke det folkeoplysende og sundhed som modsætninger. Men i vores regi handler sundhed ikke om at reducere de offentlige udgifter. Sundhed er vejen til livsglæde og berigende oplevelser,” siger Søren Møller.

DGI’s 25 års jubilæum bliver markeret med et arrangement i DGI-byen fredag den 3. november, ligesom det bliver markeret på DGI’s årsmøde lørdag den 4. november.