DGI: Idrætten skal tilbage til børnene

DGI vil give idrætten tilbage til børnene og gøre op med, at børneidræt alt for ofte er en kopi af de voksnes ønsker og behov. DGI er børnenes idrætsorganisation, fastslog DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen på DGI’s årsmøde.

”Flere taler om det. DGI gør noget ved det. Vi vil give idrætten tilbage til børnene.”

Sådan lød det klare budskab fra DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen, da DGI holdt årsmøde 14. november i Svendborg Idrætscenter.

Alt for ofte er børneidrætten i dag en kopi af de voksnes ønsker og behov. Det er problematisk, for i samfundet er der samtidig i stigende grad fokus på perfektion og præstation.

Men idræt skal være et frirum, hvor oplevelsen er vigtigere end resultatet.

”Vi skal sikre, at børnene kan dyrke idræt på deres præmisser med afsæt i, hvad der motiverer dem. Børnene er ikke så optagede af resultater. For langt de fleste børn er det vigtigste til idræt, at de har det sjovt og kan være sammen med deres venner. Børnene vil gerne blive bedre, men ikke nødvendigvis den bedste. Det glemmer mange voksne,” sagde Charlotte Bach Thomassen.

Vi har alle hørt om eksemplerne

Alle har hørt om børn og unge, der stopper med at dyrke idræt i en forening. Det er ærgerligt, ikke blot for deres fysik, men også for deres trivsel. Og det er ærgerligt, når børneidræt har en struktur der fokuserer ensidigt på resultatet frem for oplevelsen af kampen.

DGI vil sikre, at børnenes motivation for at dyrke idræt bliver hørt. Og i dialogen med idrætsforeninger og på træner- og lederkurser skal det være tydeligt, at der skal endnu mere fokus på alt det, der ligger rundt om selve idrætsaktiviteten.

”DGI er børnenes idrætsorganisation. Vi vil give idrætten tilbage til børnene,” fastslog Charlotte Bach Thomassen.

Idræt skal gøre dig glad

Til DGI’s årsmøde skal de delegerede også stemme om, at ordene bevægelsesglæde og motion fremover bliver en del af DGI’s formål.

Der er nemlig behov for i højere grad at sætte fokus på, at idræt og motion skaber glæde.

”Bevægelsesglæde er vigtigt. Det skal være sjovt at dyrke idræt, uanset om du er 5 eller 85. Idræt skal gøre dig glad og styrke både din fysiske, mentale og sociale sundhed,” sagde Charlotte Bach Thomassen.

Derfor vil DGI sammen med idrætsforeningerne i endnu højere grad fokusere på, hvad der motiverer gymnaster, svømmere, floorball-spillere og andre udøvere, så de får lyst til at komme igen. 

Corona-virus er fællesskabets fjende

I sin mundtlige beretning kom Charlotte Bach Thomassen naturligvis også ind på Corona-virus, der har været en stor udfordring for idrætsforeningerne i 2020. 

Foreningerne har været hårdt ramt af nedlukninger og restriktioner med forsamlingsforbud, og mange foreninger har også været udfordrede på økonomien. 

”Jeg er imponeret over den struktur og organisering vores idrætsforeninger har etableret hurtigt og smidigt. Det koster tid, energi og kræfter. Det er så sejt. Der er mange trætte foreningsledere overalt, der samler sig selv og hinanden op med fællesskabet som det stærkeste våben mod corona-virus,” sagde Charlotte Bach Thomassen.

Børn og unge har i særlig grad brug for fællesskabet

Under hele Corona-krisen har DGI sat fokus på, at børn og unge i særlig grad har brug for de stærke, aktive fællesskaber i idrætsforeningerne.

”Både i foråret, over sommeren og i det tidligere efterår var vi i DGI helt klare i meldingerne om at vi skulle prioritere børn og unges fællesskaber først, og vi appellerede stærkt til at undtage børn og unge for restriktioner, hvis muligt. Og det var en kæmpe lettelse at foreningsaktiviteter for børn og unge undgik forsamlingsforbuddet på 10 personer i de seneste restriktioner,” sagde Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: Bevægelsesglæde står stærkt i DGI's strategiske grundlag