DGI og Dansk Skoleidræt intensiverer samarbejdet

De to organisationer har indgået en associeringsaftale, der skal give mest mulig skoleidræt for pengene, samtidig med at hver organisation bevarer og udvikler det særegne i det fælles.

Skoleelever skal have en aktiv hverdag, både i skolen og i foreningslivet Foto: Søren Osgood

DGI og Dansk Skoleidræt har et fælles mål om at skabe glæde og begejstring ved idræt og bevægelse, og derigennem at få flere danskere til at dyrke idræt og motion. Skolen er en vigtig arena for den indsats, og de to organisationer rykker nu tættere sammen for at nå målet.

DGI og Dansk Skoleidræt har således indgået en associeringsaftale, der formelt træder i kraft den 1. maj.

Mest mulig skoleidræt for pengene

"I bund og grund handler associeringsaftalen om at få mest muligt skoleidræt for pengene, samtidig med at hver organisation bevarer og udvikler det særegne i det fælles. En associering vil skabe en bredere platform for de to organisationer og sikre bedre kvalitet, større robusthed og mere optimal ressourceudnyttelse," siger Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt.

"Vi er rigtig glade for associeringsaftalen, der bringer DGI og Dansk Skoleidræt tættere sammen. I DGI ser vi det som en vigtig opgave at fremme børns idrætsdeltagelse, også i skolen. For skolen er en meget vigtig arena for børns indgang til idræt og foreningslivet," siger Søren Møller, formand i DGI.

Bevægelse i skolen samles hos Dansk Skoleidræt

DGI og Dansk Skoleidræt har allerede et tæt samarbejde, bl.a. om profilskoler og projekterne Legepatruljen og Kroppen i skolen. Og den nye aftale er en konsolidering af samarbejdet, så DGI fremover bl.a. hjælper Dansk Skoleidræt med en række stabsfunktioner. Desuden er der lagt op til, at Niels Grinderslev, generalsekretær i Dansk Skoleidræt, bliver afdelingsleder for skoleområdet i DGI, så kompetencerne samles.

DGI og Dansk Skoleidræt er enige om, at der kan opnås betydelige fordele ved et tættere samarbejde. Det gælder i særdeleshed på kerneydelserne idræt, leg og bevægelse i skolen, hvor Dansk Skoleidræt har et netværk og et projektprogram, som kan være med til at fremme DGI’s strategiske mål i skolen som arena.

Indsatser koordineres

Kulturministeriet har i forbindelse med udredningen af idrættens struktur og økonomi opfordret til, at idrættens organisationer koordinerer indsatserne omkring implementering af idræt og bevægelse i folkeskolereformen. Indsatsen på skoleområdet er også en del af DGI’s og DIF’s fælles vision ”Bevæg dig for livet.”