DGI og DIF vision går et skridt videre

En vision, ikke en fusion. Sådan opsummerer DGI's formand Søren Møller debatten om DGI og DIF's fælles vision 25-50-75 på en idrætskonference med både ris og ros til visionen.

Cykling er en af de nye og tætte samarbejdsfelter mellem DGI og DIF. Foto: Niels Husted

Med seks visionsaftaler for fem idrætsgrene og foreningsudvikling på plads har DGI og DIFs Vision 25-50-75 taget sit første skridt.

"I 2025 har vi skabt 600.000 flere fysisk aktive danskere og 300.000 flere medlemmer af idrætsforeningerne," sagde DGI's formand Søren Møller om målet på en stor idrætskonference, som Idrættens Analyseinstitut var vært for i november.

Han slog også fast, at 

"vi til den tid har verdens største foreningsdeltagelse og ikke blot idrætsdeltagelse."

Der er noget ekskluderende over idræt. Enten er du med eller uden for. Men jeres vision er et forsøg på, at skabe en mening i det at inkludere alle.

Marianne Jelved, kulturminister

En udogmatisk vej

Ikke alle historiske modsætninger mellem DGI og DIF er væk, slog begge organisationers formænd fast på Idans konference.

"Hvordan får vi blandt andet DIF's specialforbund og DGI's landsdelsforeninger til at spille sammen?", spurgte Søren Møller.

Svaret gav han umiddelbart efter.

"Vi vælger at gå en udogmatisk vej for at se på det via analysegrupper for de enkelte områder."

"Vi vil prøve løsninger af og justere dem undervejs efter sammen af have aflæst, hvad der må være vores kerneopgave som idrætsorganisationer:"

  • at få flere aktive danskere
  • at få flere medlemmer i foreningerne
  • at få flere frivillige ledere i foreningerne

Fælles tilbud

Vision 25-50-75 var lagt på skinner inden Folketingets partier vedtog en stemmeaftale, der fjernede flere millioner kroner fra DGI og DIFs budgetter.

Men de to formænd fastholder, at samarbejdet var sat i gang inden, blandt andet for at komme idrætsforeninger og kommuner i møde med fælles tilbud efter års kritisable paralleltilbud på aktiviteter og kursusvirksomhed.

"Set udefra har opdelingen mellem os mindre og mindre betydning. Når nu flere og flere tilbud ligner hinandens mere og mere, fordi vi prioriterer os mod samme problemer og løsninger, kan vi lige så godt samarbejde om det," noterede Søren Møller sig.

De to formænd var dog enige om, at visionen vil være en fiasko, hvis ikke 600.000 flere danskere er aktive i 2025.

Læs oplæg om Vision 25-50-75, som DGI's næstformand Birgitte og DIF's næstformand Preben Staun præsenterede sammen på Idans idrætskonference.

Ris for fortsat monopol

Vision 25-50-75 mødte ligesom den idrætspolitiske stemmeaftale kritik på Idans idrætskonference, fra Idans direktør Henrik H. Brandt.

Han pegede på fire punkter:

  • Stemmeaftalen cementerer et utidssvarende monopol på centrale midler til DIF og DGI og lægger yderligere en dæmper på den mangfoldighed i idrætten, som stemmeaftalen egentlig hævder at ville fremme.
  • Konsekvensen af Vision 25-50-75 og den idrætspolitiske stemmeaftale bliver stik imod hensigten en voksende kløft i vilkår og virkelighedsforståelse mellem de centrale, statsligt støttede idrætsorganisationer og de lokale idrætsforeninger, som organisationerne med vigende autoritet hævder at repræsentere.
  • Konsekvensen bliver et øget politisk pres og internt præstationspres på DIF og DGI, som i stigende grad vil få organisationerne til at spinne deres egen sandhed og forsøge at sætte deres eget stempel på alle idrætspolitiske initiativer. I konkurrence med innovative frontløbere og ildsjæle i og uden for foreningslivet.
  • Endelig er Vision 25-50-75 i sagens natur først og fremmest en kvantitativ vision. Det er uklart, hvad den kommer til at betyde for prioriteringerne i forhold til særlige og ofte besværlige målgrupper og nicheidrætsgrene, herunder også de bagvedliggende tilskudsmodeller og faciliteter.

Ros for at inkludere

Vision 25-50-75 fik samtidig ministeriel ros på Idans konference. Kulturminister Marianne Jelved sagde det med klare ord fra talerstolen:

"Der er noget ekskluderende over idræt. Enten er du med eller uden for. Men jeres vision er et forsøg på, at skabe en mening i det at inkludere alle."

Hun fortsatte:

"Visionen er det, der provokerer til at finde andre løsninger på spørgsmålet, hvad det er for et samfund, vi vil have, hvilke normer vi ønsker i det at være sammen."

"Vi skal prøve at tænke, hvordan vi inkluderer flere i fællesskabet, så flere ser en mening i at gøre noget sammen med andre."

"Det bør vi alle spille samme om, og det gør DGI og DIF et forsøg på med visionen."

Frygt for ensartethed

Jens Sejer Andersen, international direktør for Play the Game, frygtede for at DGI og DIF's tætte samarbejde om Vision 25-50-75 ville føre til for stor en ensartethed i tilbuddene til foreningerne.

"Kan I nævne en uenighed, I ønsker at beholde for at bevare mangfoldigheden?"

Til det svarede DGI's formand Søren Møller:

"Der er et spændingselement omkring lysten til konkurrere, men vi skal også analysere, hvilke tilbud, der skal til for at tackle og sikre den mangfoldighed."

Også kulturminister Marianne Jelved kommenterede spørgsmålet.

"Det er en fordel, at DGI og DIF har hver deres indgang til foreningslivet, DGI har bredden, mens DIF også har eliten."

Søren Møller berørte det samme, da han understregede:

"Vi forsøger at anskue tingene på en anden måde. Men det handler netop ikke om en fusion, men om en vision."