DGI og idrætsforeninger jubler: Kommune dropper 25 års-reglen

Der er glæde i idrætsforeninger i Ringkøbing-Skjern Kommune og hos DGI. Fremover mister foreningerne ikke tilskud, selvom flere voksne bliver aktive.

Flere familieaktiviteter på tværs af generationer er formentlig på vej i Troldhede GIF, der ikke længere bliver straffet økonomisk, hvis der kommer flere voksne medlemmer. Foto: Jens Hasse (arkiv)

”Det er simpelthen bare en rigtig god nyhed.”

Sådan lyder det fra DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen, fordi Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at droppe brugen af den omstridte 25 års-regel.

DGI har tidligere fortalt om, hvordan 25 års-reglen gav store hovedbrud blandt foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune. F.eks. måtte Troldhede GIF oprette en ekstra idrætsforening, TGIF 2 fordi flere voksne medlemmer over 25 år betød, at foreningen ellers ville miste 140.000 kr. i tilskud.

Læs artiklen fra 2017: Sådan undgår de en økonomisk lussing: Troldhede har to næsten ens foreninger 

Men to foreninger betød mere arbejde og bøvl for de frivillige. Og Tove Kølbæk, der gennem 33 år var foreningens formand, kaldte reglen ”helt hen i skoven.”

I dag er Tove Kølbæk både glad for og lettet over, at kommunen fra årsskiftet undlader at håndhæve 25 års-reglen.

”Vi har armene i vejret. Det er virkelig fantastisk. Alting bliver meget nemmere, og vi får lyst til at starte noget nyt op, fordi vi ikke bliver straffet for det. F.eks. vil vi gerne lave nogle familieaktiviteter og måske kombinere motion og fælles aftensmad,” siger Tove Kølbæk, der er instruktør i foreningen og halbestyrer.

Fakta om 25 års-reglen

Folkeoplysningslovens 25 års-regel giver kommunerne mulighed for at skære i tilskuddet til idrætsforeninger, hvis der er medlemmer over 25 år. Kommunerne vælger selv, om de vil håndhæve reglen.

 

Reglen var en hæmsko for nye aktiviteter

Hun har i den grad været en af frontfigurerne i kampen mod 25 års-reglen og har også i regi af Foreningssamvirket gentagne gange råbt kommunen op for at få reglen væk.

”Det var mit hjertebarn forstået på den helt trælse måde. Reglen har været en hæmsko for mange foreninger, og jeg kan kun rose byrådet for at afskaffe reglen, selvom det i min verden har taget alt for lang tid,” siger Tove Kølbæk.

Troldhede kan nu begrave TGIF 2, der var til for at sikre, at foreningen ikke mistede tilskud.

”Det bliver en fest,” konstaterer Tove Kølbæk med et smil.

Opfordring fra DGI: Straf ikke foreningerne

25 års-reglen giver kommuner mulighed for at nedsætte det økonomiske tilskud til idrætsforeninger, når en vis procentdel af medlemmerne er over 25 år. Men det står i skarp kontrast til, at der både i foreningerne og samfundet er et stærkt ønske om flere aktive, ikke mindst seniorerne.

”Reglen kan spænde ben for flere gode motions- og idræts aktiviteter målrettet voksne i foreningerne. Derfor er vores helt klare anbefaling til kommunerne, at de ikke straffer foreninger med henvisning til 25 års-reglen,” siger Charlotte Bach Thomassen. 

Flere kommuner bruger reglen

25 års-reglen er med til at sikre, at kommunerne prioriterer tilskud til aktiviteter til børn og unge. Og det er glimrende, mener DGI.

En analyse fra DIF og DGI’s kommunale enhed i Bevæg dig for livet viser, at 25 års-reglen er i brug i flere kommuner. Her har 84 af 98 kommuner deltaget i spørgeskemaundersøgelse om 25 års-reglen.

50 kommuner har angivet, at de ikke har afskaffet brugen af 25-års reglen, hvilket vil sige, at de kan nedsætte tilskuddet forholdsmæssigt ud fra andelen af medlemmer over 25 år.

17 kommuner har angivet, at de delvist har afskaffet brugen af 25-års reglen, mens 12 kommuner har svaret, at de helt har afskaffet brugen af 25-års reglen. Fem kommuner har svaret andet. Præcist hvordan kommunerne håndhæver reglen er ikke belyst.

”Vi skal fortsat arbejde på, kommunerne ikke bruger den mulighed, der er for at nedsætte tilskuddet forholdsmæssigt. Med andre ord, kommunerne bør ikke straffe foreninger, der får flere voksne medlemmer,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Stærkt af Ringkøbing-Skjern

Ifølge TV Midt-Vest koster det Ringkøbing-Skjern Kommune 1,2 mio. kr. at afskaffe brugen af 25 års-reglen ved årsskiftet.

”Det er stærkt af Ringkøbing-Skjern Kommune, at de ikke længere straffer foreningerne, men i stedet bakker op om at have sunde og aktive borgere i alle aldersgrupper. Det er til gavn for både lokalsamfundet og for den fysiske, mentale og sociale sundhed, og vi håber, at flere kommuner følger trop,” siger Charlotte Bach Thomassen.