DGI og kommunerne styrker samarbejdet om events på Landsstævne

Repræsentanter for landets kommuner og DGI samlet på Landsstævnet i Svendborg for at udveksle erfaringer om arbejdet med events og hvordan partnerskaber styrker både store og små fællesskaber.

Repræsentanter fra landets kommuner var inviteret til Svendborg af DGI blandt andet for at styrke samarbejdet om organisering og afvikling af events.

Et Landsstævne er et unikt udstillingsvindue for, hvad både store og små fællesskaber kan. Scenen var derfor sat til at drøfte, hvordan organisationer, kommuner og foreningsliv kan lykkedes med at arrangere events sammen.

”Vi skal tænke strategisk og langsigtet, hvis vi vil have en aktiv befolkning. Så når vi samler repræsentanter fra kommunerne i Svendborg, er det for at invitere til en dialog om, hvordan vi mobiliserer fælles kræfter både til de store events som for eksempel et Landsstævne men også i det helt nære i foreningerne,” sagde Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

I 2021 forpligtede DGI sig til at et tæt og strategisk samarbejde med alle 98 kommuner for at styrke danskernes fysiske, mentale og sociale sundhed.

”Vi tror på, at et tæt strategisk samarbejde med kommunerne bidrager til at løse nogle af vores samfundsudfordringer. Idræt er et middel til at opnå meget mere end bevægelse, for eksempel øget trivsel hos børn og unge. Vi er meget optaget af, hvordan vi kan omsætte fælles erfaringer fra de store events til det helt nære ude hos danskerne og derfor er det glædeligt, at vi kan samles til en dag som i dag, hvor vi åbent drøfter de gode eksempler,” sagde Charlotte Bach Thomassen.

Events skal støtte foreningerne

Store idrætsevents som DGI Landsstævne eller Hærvejsløbet kan bruges som løftestang til at styrke lokale civilsamfund. Men det er vigtigt at forskellige aktører videndeler og er åbne omkring deres erfaringer.

I Viborg Kommune er Hærvejsløbet et fast tilbagevendende event, og direktør for Kultur og Udvikling i Viborg Kommune, Lars Stentoft, ser værdi i den åbne dialog på tværs:

”Det skaber mest værdi, når vi mødes på kryds og tværs og deler vores viden. I nogle kommuner er de meget optaget af store events og i andre tænker de mere på det nære foreningsliv. Når vi mødes og lærer af hinanden går det op i en højere enhed. Kommunerne skal løfte de opgaver, som de er gode til. Derfor giver det mest mening, hvis vi tænker i retning af events, som styrker det, vores foreninger i forvejen er gode til. I dag var startskuddet til, at det kan foldes endnu mere ud og løftes endnu mere,” sagde Lars Stentoft.

Dagen sluttede for alle deltagere med en rundvisning på Landsstævnet og kulminerede med Efterskoleholdets opvisning, hvor 5700 unge viste, hvordan samarbejde og koordinering skaber fællesskab både i det små og store.