DGI’s formand: Lad os holde gang i alle idrætsaktiviteter – inden for retningslinjerne

Trods nye retningslinjer og et sænket forsamlingsforbud, så er der heldigvis fortsat gode muligheder for at mødes i foreningerne og gennemføre idrætsaktiviteter.

Det er vigtigt at holde foreningernes fællesskaber i gang. Foto: Jens Hasse (arkiv)

De nye corona-restriktioner påvirker også idrætsforeningerne. Forsamlingsforbuddet er blevet sænket, så man max må være 50 personer samlet i stedet for 100. Samtidig har myndighederne indført en række andre restriktioner, og lokalt er idrætsforeninger blevet bedt om at lukke ned på grund af lokale smitteudbrud af Covid-19.

Alle idrætsaktiviteter, der kan gennemføres inden for retningslinjerne, bør gennemføres

Charlotte Bach Thomassen

”Heldigvis kan vi stadig mødes i idrætsforeningerne, og langt de fleste aktiviteter kan fortsætte. Og vores klare opfordring i DGI er, at alle idrætsaktiviteter, der kan gennemføres inden for retningslinjerne, bør gennemføres. Det er vigtigt at holde foreningernes fællesskaber i gang," siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Kæmpe skulderklap til trænere og ledere

Det nye forsamlingsforbud med max 50 personer blev først indført i 18 kommuner. I forbindelse med statsministerens pressemøde 18. september blev det udvidet til hele landet gældende frem til 4. oktober. Samtidig var der en klar opfordring fra myndighederne til, at sociale aktiviteter begrænses.

DGI’s formand er opmærksom på, at der er meget, idrætsforeningerne skal forholde sig til udover at sikre de gode idrætsoplevelser for medlemmerne, som de grundlæggende brænder for.

”Jeg har enorm respekt for de frivillige ledere og trænere, der holder foreningerne og den aktive hverdag i gang, og som samtidig sørger for, at det foregår inden for retningslinjerne. Kæmpe skulderklap til jer – I gør en stor forskel for børn, unge og voksnes hverdag,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Smitten stiger blandt unge

Ifølge myndighederne er der i øjeblikket en stor stigning i antallet af Covid-19 smittede blandt unge. Derfor har idrætsforeningerne ifølge Charlotte Bach Thomassen også en opgave i at sende et klart signal om, at unge skal gøre, hvad de kan, for at begrænse smitte.

”Trænere og ledere i idrætsforeningerne har en vigtig rolle her. Tag snakken om, hvordan vi passer hinanden – også når vi ikke er i foreningen,” opfordrer Charlotte Bach Thomassen.

Store krav til foreningsledelse

Ud over de landsdækkende corona-restriktioner oplever en lang række foreninger, at kommunerne lokalt kræver eller opfordrer til forskellige tiltag for at begrænse risikoen for smitte. Det kan f.eks. være øgede krav om rengøring.

Det trækker store veksler på foreningslederne. Flere foreninger har valgt at udskyde sæsonstarten, og en del foreninger må udskyde, ændre eller aflyse planlagte events, løb eller andre større arrangementer. 

Foreningerne skal også være opmærksomme på, at der kan være stor usikkerhed forbundet med planlægning af store arrangementer den kommende tid. For restriktioner og retningslinjer kan løbende blive ændret i takt med udviklingen i Covid-19-smittede.

Jelling FS måtte aflyse alt

14. september aflyste Jelling Forenede Sportsklubber alle aktiviteter i 14 dage. Det skete på opfordring fra Vejle Kommune i forbindelse med, at lokalsamfundet oplevede en stigning i antal smittede. Der var dog ikke konstateret smitte blandt klubbens omkring 2.700 medlemmer. Efter 7 dage gav kommunen grønt lys til at åbne for aktiviteterne igen.

Charlotte Bach Thomassen mener, det er første gang en kommune præventivt har opfordret en forening til at aflyse alle aktiviteter:

”Jeg forstår godt, at foreningen naturligvis følger kommunens opfordring. Når det er sagt, så er det klart, at aflysningerne har en lang række konsekvenser, ikke mindst for børn og unge lige her ved sæsonstart. Derfor er det også vigtigt at mane til besindighed, og at kommunerne nøje overvejer, hvad der er nødvendigt i forhold til idrætsforeningerne.”

Hun peger på, at alternativet til lokale nedlukninger af idrætsforeninger som i Jelling, kan være flere landsdækkende restriktioner.

"Det her er fyldt med dilemmaer. Men det er nok desværre, hvad vi kan forvente henover efteråret," siger Charlotte Bach Thomassen. 

DGI er klar med råd og vejledning

Idrætsforeninger kan altid kontakte DGI’s landsdelsforeninger for at få råd og vejledning. Flere landsdelsforeninger har gratis webinarer eller temamøder om coronahåndtering i foreningerne, f.eks. om hvad man gør i tilfælde af en positiv coronatest.

Der er også hjælp at hente på dgi.dk:

Læs: Sådan håndterer foreningen en positiv corona-test

Læs: Sådan håndterer du corona-krisen i foreningen

Læs: Corona – hvad anbefaler DGI

DGI har i forhold til medarbejderne lyttet til statsministerens opfordring. Det betyder, at medarbejdere på DGI’s landskontor og i de 14 landsdelsforeninger som udgangspunkt arbejder hjemme de næste uger.