DGI: Sæt dit kryds og tag del i demokratiet

DGI opfordrer alle til at stemme, når der 16. november er kommunal- og regionalvalg. For der går en linje fra det lille demokrati i idrætsforeningerne til det store demokrati.

Det er vigtigt at stemme og tage del i demokratiet. Både i idrætsforeningen og når der er kommunal- og regionalvalg tirsdag den 16. november.

Sådan lyder budskabet fra DGI i den video, der ruller på sociale medier frem til valget.

Med videoen har DGI et ønske om at få flest mulige til at stemme.

- I DGI har vi demokratisk medleven som en af vores værdier. Vi bygger på demokrati, og det har vi til fælles med både idrætsforeninger og kommuner. Derfor opfordrer vi til, at man tager del i demokratiet og bruger sin stemme, siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Stem Med

  • DGI er i år med i Stem Med-kampagnen.
  • Bag kampagnen står KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet.
  • Kommuner, regioner, civilsamfundsorganisationer og andre aktører har haft mulighed for at blive en del af kampagnen
  • Kampagnen sætter fokus på et vigtigt valg med afgørende betydning for borgernes hverdag.
  • Målet med kampagnen i 2021 er at fastholde og måske endda styrke den høje valgdeltagelse. I 2017 endte valgdeltagelsen på 70,8 procent.

Budskabet er eviggyldigt

DGI er i år med i Stem Med-kampagnen, og som led i kampagnen deler DGI videoen ”Husk at stemme.”

Videoen blev oprindeligt produceret i 2017 op til ved valgene til Folketinget og til Europa-Parlamentet. Men budskabet er evig gyldigt, fremhæver Charlotte Bach Thomassen.

- At sætte kryds og gøre sin indflydelse gældende hænger sammen med den danske foreningstradition. Det er i foreningerne, at mange børn og unge første gang lærer kompromisets kunst, at sætte et hold eller at planlægge en aktivitet. Derfor giver det god mening, at vi i DGI rækker ud til vores foreninger og til omverdenen og opfordrer til også at stemme, når der er kommunal- og regionalvalg, siger Charlotte Bach Thomassen.

Kommunens arbejde er vigtig for idrætsforeningerne

Når krydset skal sættes på valgdagen, så foregår det ofte i idrætshallen, gymnastiksalen eller multihuset - der hvor idrætsforeningen også hører til. 

- Kommunernes arbejde med fritid, kultur, børn og unges trivsel og folkesundheden er helt vildt vigtig for de lokale idrætsforeninger, og derfor skal man stemme til valget. Kommunerne stiller faciliteter til rådighed, det er her foreningen får sine folkeoplysende midler, og det er i et samarbejde med kommunen, foreningerne kan række ud til nye medlemmer, siger Charlotte Bach Thomassen.  

Tjek DGI's mærkesager i kommunalvalget og se nøgletal for din kommune

Samtidig går der en lige linje fra det lille demokrati til det store demokrati.

- I idrætsforeningerne finder medlemmerne ud af, hvad det er at være en del af et handlingsdemokrati. Altså at man skal blive enige om, hvilken farve klubtrøjen skal have, hvem der skal stå for fællesspisningen og hvem der skal sidde i bestyrelsen. Det er det, vi kalder det lille demokrati. Hvert fjerde år har vi så mulighed for at være en del af det repræsentative demokrati – det vi kan kalde det store demokrati - og den mulighed skal vi selvfølgelig gribe, siger Charlotte Bach Thomassen.

Vigtigt at de unge stemmer

I en befolkningsundersøgelse, som Voxmeter gennemførte for Momentum i august, svarede 79 procent af danskerne, at de er helt sikre på at stemme til kommunalvalget den 16. november.

Men der er store forskelle på de forskellige aldersgrupper. 62 procent af de 17-24-årige er helt sikre på, at de tropper op i stemmeboksen, mens det gælder hele 93 procent af de 65+ årige. Samtidig føler 74 procent af 65+ årige sig i høj grad forpligtet til at stemme, mens det kun gælder 45 procent af de 17-24-årige.

DGI’s formand har derfor en særlig opfordring til unge om at stemme.

- Det er særligt vigtigt, at vi opfordrer unge til at komme til stemmeurnerene. Vi ved, at unge er mindre tilbøjelige til at stemme til kommunalvalget. Men unge er fremtidens demokrater, de er skarpe og de har holdninger, så de skal selvfølgelig høres. Vi håber at være med til at give unge et skub, så de tager del i demokratiet, siger Charlotte Bach Thomassen.