DGI skal rådgive regeringen om mistrivsel

Alt for mange børn og unge mistrives under corona-krisen. Nyt ungdomspanel skal rådgive regeringen og DGI vil i panelet fokusere på hverdagens fællesskaber.

Idrætsforeningernes aktive fællesskaber er et godt middel mod ensomhed og mistrivsel. De pointer vil DGi blandt andet bære ind i nyt ungdomspanel, der skal rådgive regeringen. Foto: Anders Fisker

Det står skidt til med trivslen blandt børn og unge, der i lange perioder har byttet skole, fritidsaktiviteter og venner ud med hjemmets fire vægge.

Den voksende mistrivsel har også politisk fokus og derfor har regeringen nedsat et nyt, hurtigarbejdende ungdomspanel. Panelet skal både komme med anbefalinger til, hvordan der kan rettes op på den mistrivsel, som corona-krisen har skabt, og også se på, hvordan ungdomslivet generelt kan forbedres.

Vigtige foreninger

Direktør i DGI Midt- og Vestsjælland, Nicolai Winther-Stokholm, er udpeget for breddeidrætten til panelet, som inden den 1. maj skal præsentere en række anbefalinger.

Læs hele Børne- og Undervisningsministeriets pressemeddelelse om ungdomspaneletpanelet.

Nicolai Stokholm peger på betydningen af hverdagen i eksempelvis en idrætsforening som særligt værdifuld:

"Vi ved, hvor vigtig foreningerne er for børn og unges trivsel. Det perspektiv vil jeg, sammen med DGI's erfaringer og viden på området, bringe ind i samarbejdet," siger Nicolai Winther-Stokholm og fortsætter:

"Samtidig er jeg enormt nysgerrig på, hvilke initiativer vi kan skabe på tværs af samfundet. For det er der brug for, så vi kan styrke trivslen hos vores børn og unge, som under corona-krisen på mange måder har gået forrest," siger Nicolai Winther-Stokholm.

DGI - børnenes idrætsorganisation

Netop børn og unge har også under det seneste års corona-nedlukninger stået øverst på dagsordenen i DGI. Senest tydeliggjort i DGI's genåbningsudspil fra februar 

Læs hele genåbningsudspillet  

Under hele corona-krisen har DGI appelleret til at holde de helt almindelige fællesskaber i skoler og foreninger åbne.

Det blev blandt andet understreget i formand Charlotte Bach Thomassens beretning på årsmødet 2020, hvor formanden understregede, at idrætten skal tilbage til børnene og at DGI er børnenes idrætsorganisation.

Mere om beretningen på årsmødet

Ligeledes efterlyste DGI allerede i sensommeren en politisk plan for børn og unges trivsel, så den øgede mistrivsel fra nedlukningen i foråret 2020 ikke skulle gentage sig. Her oplevede især udsatte børn og unge social isolation. 

Se hele efterlysningen her