DGI skal samarbejde endnu tættere med kommunerne

Med en ny strategi forpligter DGI sig til i endnu højere grad at samarbejde med den kommunale sektor.

Med den nye kommunestrategi forpligter DGI sig til t udvikle idrætsforeninger gennem strategiske samarbejder med kommunerne. Foto: Adam Rieper (arkiv)

DGI vil styrke danskernes fysiske, mentale og sociale sundhed og i samarbejde med kommunerne bidrage til at løse fælles samfundsudfordringer.

Og med DGI’s nye strategi for kommunesamarbejde bliver det slået fast, at DGI skal samarbejde endnu tættere med kommunerne end i dag, idet DGI vil have et strategisk samarbejde med alle landets 98 kommuner.

”Med den nye strategi vil alle DGI’s landsdelsforeninger prioritere at skabe stærke politiske og administrative relationer til alle kommuner,” siger DGI’s administrerende direktør Jens Otto Størup.

Læs Strategien for DGI's kommunesamarbejde 

Derigennem styrkes DGI’s og kommunernes samlede indsats for idrætsforeningerne, og det er til gavn for både medlemmer, samfundet og fællesskaberne.

”Noget af det særlige ved DGI er vores lokale forankring via landsdelsforeningerne. Vi er tæt på idrætsforeningerne og lokalmiljøet. Med strategien forpligter os på at udvikle idrætsforeninger gennem strategiske samarbejder med kommunerne,” siger Jens Otto Størup.

KL: En fremstrakt hånd fra DGI til kommunerne

Direktør i KL Laila Kildesgaard siger om DGI’s nye kommunestrategi:

”Det en fremstrakt hånd fra DGI til den mentale og fysiske sundhed i hele landet, som kommunerne kan vælge at tage imod.  I KL opfatter vi DGI som en helt central spiller, som kan rykke, fordi det er en solid organisation, der er til stede i hele landet med en enorm forankring lokalt. DGI er en vigtig samarbejdspartner, som man kan regne med. Både i lyst og i nød. Sådan var det under corona, og sådan er det også på sundhedsområdet og når det gælder hele folkeoplysningen,” siger Laila Kildesgaard.

Et forpligtende samarbejde

DGI samarbejder via de 13 landsdelsforeninger allerede i dag tæt med mange af landets kommuner. Om børn og unges trivsel i skoler og dagtilbud. Udviklingen af idrætsfaciliteter – fra haller til deltagelse i i naturen. Samt for motion og fællesskaber for ung som såvel som gammel.

Læs også: Flere og flere kommuner samarbejder med DGI om særligt tilbud til børn med overvægt

DGI har således allerede i dag en række strategiske samarbejdsaftaler med kommuner, herunder 25 visionskommune-aftaler i Bevæg Dig For Livet-samarbejdet med Danmarks Idrætsforbund.

Med DGI’s nye strategi for kommunesamarbejde forpligter DGI sig til i endnu højere grad at søge forpligtende samarbejder bredt med den kommunale sektor.

DGI-direktør: Vi skal kompetenceudvikle for i højere grad forstå kommunerne

Det kommunale selvstyre er rammen for en stor del af danskernes liv. I skolen, børnehaven, i ældreplejen og med hjælp og støtte i svære livssituationer. Kommunerne er på samme tid også professionelle driftsorganisationer og der er et stort potentiale i et stærkere samspil og anvendelse af fælles viden og data. Eksempelvis for at få flere børn og unge ind i aktive, stærke fællesskaber.

Derfor er arbejdet med data, viden og ikke mindst kompetenceudvikling af DGI´s politikere og ansatte nøgleord i strategien, påpeger DGI´s administrerende direktør Jens Otto Størup.

”Vi skal i højere grad vidensdele internt i DGI. Vi skal være nysgerrige på den kommunale virkelighed og i højere grad besidde interne kompetencerne til at spille sammen med kommunernes forvaltninger og kommunalpolitikere,” siger Jens Otto Størup.

Flere strategiske partnerskaber

Som et andet hovedelement lægger strategien op til, at DGI inviterer til flere strategiske partnerskaber mellem kommuner, DGI og andre stærke, lokale organisationer. Det kan eksempelvis være med boligsociale organisationer.

”Vi vil gerne invitere til flere brede lokalbaserede samarbejder. Gerne mere strategisk og databaseret end de mere løsrevne projekter og med fælles opsamling af viden og erfaringer. For specifikke målgrupper gennem eksempelvis samarbejder mellem idrætsforeninger, kommuner og måske social, sundheds-og patientorganisationer,” siger Jens Otto Størup.