DGI støtter bandepakken og kræver kortere ventetider hos politiet

I regeringens nye bandepakke fremgår det, at antallet af prøvegange i skytteforeninger sættes ned fra fem til to - det kræver dog langt kortere sagsbehandlingstid for vandelsgodkendelse fra Politiet, mener DGI.

Nedsættelse af antallet af prøveskydninger bør følges op af hurtigere sagsbehandlingstid for vandelsgodkendelser, mener Preben Duus Hermansen, formand for DGI Skydning. Foto: Jens Faurbye/arkivfoto

Det skal være mere besværligt for bandemedlemmer at dygtiggøre sig i våbenbrug. Det er hovedpointen i regeringens nye bandepakke, som blev lanceret den 13. september.

Forslaget indeholder ti tiltag, der blandt andet gør det sværere at gå til prøveskydninger, fjerner adgangen til højkalibervåben ved prøveskydning, samt stiller krav om fremvisning af legitimation og logging af personer, der prøveskyder. 

”I DGI arbejder vi for, at det er sikkert at gå til skydning. Vi har selvfølgelig ingen interesse i, at bandemedlemmer bliver bedre til at bruge våben og vil gøre alt for at undgå, at bandemedlemmer kan gå til prøveskydning i DGI’s foreninger. Derfor støtter DGI regeringens nye tiltag,” siger Preben Duus Hermansen. 

Nye tiltag i bandepakken:

 • Antallet af prøveskydninger nedsættes fra fem til to gange pr. person inden for en periode på 12 måneder
 • Skytteforeninger skal stille krav om fremvisning af billedlegitimation ved overladelse af et våben, og oplysninger herom skal registreres
 • Skytteforeningerne skal føre en elektronisk logbog over de personer, der får overladt skydevåben, ligesom politiet efter anmodning skal kunne få logbøgerne udleveret
 • Kalibergrænsen nedsættes fra 9 mm (.38/.357) til 5,6 mm (.22) for skydevåben, der anvendes i forbindelse med prøveskydninger
 • Skytteforeninger strafpålægges, hvis de for eksempel ikke overholder det tilladte antal prøveskydninger, logningspligten og kalibermål

Ventetider hos PAC er problematiske

I den nye bandepakke fremgår det, at antallet af prøveskydninger reduceres fra fem til to, før en person skal søge om vandelsgodkendelse ved PAC (Politiets Administrative Center). At blive vandelsgodkendt betyder, at politiet vurderer, om man er egnet til at erhverve, bære, besidde eller anvende våben.

Preben Duus Hermansen fremhæver, at nedsættelse af antallet af prøveskydninger bør følges op af hurtigere sagsbehandlingstid for vandelsgodkendelser, da der er behov for kortere tid mellem prøveskydning og muligheden for medlemskab i en forening. En lang sagsbehandlingstid kan nemlig koste interessen hos nye medlemmer.

Der har dog været lange sagsbehandlingstider ved PAC, og opfordringen fra DGI er derfor, at politiet fortsat har fokus på korte ventetider.

Sikkerhed kommer først

Et andet tiltag i bandepakken er skytteforeningernes pligt til at føre elektronisk logbog over personer, der får overladt skydevåben, ligesom politiet efter anmodning skal kunne få logbøgerne udleveret.

Dette forslag støtter DGI også og mener, at en digital logning bør være så byrdefri som muligt for foreningerne, for eksempel ved at prøveskytten selv skal logge på en digital attest med NemID, så det ikke pålægges foreningen at indtaste korrekte oplysninger.

For Preben Duus Hermansen er der ingen tvivl om, at sikkerhed kommer først i skydning. Derfor lancerede DGI i juni 2023 et sikkerhedshjul med 12 emner.

”Sikkerhedshjulet er et værktøj, der gør det nemmere for foreningerne at arbejde med sikkerhed. Samtidig er sikkerhedshjulet med til at sikre, at uanset om der kommer nye skytter eller bestyrelsesmedlemmer, så kan de nemt få et overblik over love, regler og opmærksomhedspunkter,” siger Preben Duus Hermansen.

DGI’s sikkerhedshjul i skydning

 • Er et værktøj fra juni 2023, der giver overblik over bestyrelsens og skyttens pligter og ansvar for at sikre en fortsat høj sikkerhed i skydesporten
 • Indeholder 12 emner, som løbende bliver opdateret med nyeste viden og lovgivning. Emnerne er blandt andet ammunition- og våbenopbevaring, nye medlemmer og krisehåndtering
 • Er udarbejdet af DGI og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste (PET)
 • Kan ses her: https://www.dgi.dk/skydning/skydning/for-foreninger/sikkerhedshjulet-i-skydning

Supplerende kommentar om regeringens bandepakke

DGI bakker fortsat op om regeringens Bandepakke IV. DGI har i oktober måned haft mulighed for at indsende følgende supplerende kommentarer til Justitsministeriet:

 • Kaliberbegrænsning for våben ved prøveskydninger: DGI bakker op om, at der kan være behov for, at der for håndvåben (pistoler mv.) laves en begrænsning til cal. .22. Men DGI oplever ikke, at der er samme behov for en begrænsning, når det drejer sig om rifler.
 • Antal prøveskydninger: DGI har forståelse for, at antallet af prøveskydninger sænkes. Men fordi der er en behandlingstid for at få vandelsgodkendelse hos PAC (Politiets Administrative Center), så er to gange prøveskydninger for restriktivt. DGI peger på tre gange. Behandlingstiden hos PAC bør i normaltilfælde ikke være over to uger. DGI håber, at ministeriet kan sikre, at PAC arbejder med en sådan målsætning.
 • Logning af prøveskydninger: DGI finder det rimeligt, at der stilles krav om, at logning af personer, der har været til prøveskydning, skal ske digitalt. Da der i dag ikke eksisterer et funktionsdygtigt IT-indberetningssystem, er DGI glad for, at det med udspillet er tilstrækkeligt, at den enkelte forening selv har dokumentationen registreret digitalt f.eks. i en Excel fil eller Word fil, som kan rekvireres af politiet via e-mail eller anden digital form. Herved sikres, at ordningen ikke er mere byrdefuld for skytteforeningerne end nødvendigt.

Opdateret 5. oktober og 27. oktober