DGI taber retssag om frivilligt arbejde

DGI har ved Retten i Herning tabt den sag, idrætsorganisationen havde anlagt mod Ankestyrelsen. DGI anker dommen.

Inge Precht til venstre sammen med DGI's formand Søren Møller og Ruth Siggaard fra Sunds Forenings Fitness efter retsmødet i Herning 9. juni. Foto: Steen Bille

63-årige Inge Precht fra Herning må fortsat ikke være frivillig ulønnet instruktør 2 timer om ugen i Sunds Forenings Fitness, med mindre hun er klar til at blive trukket i efterløn.

Det står klart, efter Retten i Herning fredag 7. juli afsagde dom i den retssag, DGI på vegne af Inge Precht har anlagt mod Ankestyrelsen. DGI har straks anket dommen.

”Jeg er trist og ærgerlig over dommen. Både på vegne af Inge Precht, der gerne vil gøre en forskel som frivillig ulønnet instruktør, men som bliver stoppet af unødigt bureaukrati. Men også på vegne af idrætsforeningerne, som har brug for alle de frivillige, de har tid og lyst til at give en hånd med,” siger DGI’s formand Søren Møller.

Dommen: Sunds Forenings Fitness er ikke en forening

  • I dommen finder retten, at Sunds Forenings Fitness ikke er en frivillig forening i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand.
  • Begrundelsen er bl.a. at overskuddet i Sunds Forenings Fitness går til at vedligeholde faciliteterne og købe nye driftsmidler, hvilket kun kommer foreningens medlemmer til gavn. Desuden ligesom Sunds Forenings Fitness er en konkurrent til private fitnesscentre. Derfor skal der ske fradrag i Inge Prechts efterløn, hvis hun vil være frivillig.
  • I dommen står der også, at det ikke har nogen betydning, at Sunds Forenings Fitness ifølge andre lovgivninger er at regne som en frivillig forening. ”At Sunds Forening Fitness er momsfritaget, ikke indgiver selvangivelse og modtager kommunalt tilskud kan ikke føre til andet resultat,” står der.

Inge Precht: Det er øv

Søren Møller er rystet over dommen.

”Det er fuldstændig uholdbart, at der er forskellige tolkninger af, hvad en forening er. Det duer ikke, at der ikke er en sammenhæng i, hvordan folkeoplysningsloven, arbejdsmarkedsloven og skattelovgivningen forstår foreningsbegrebet. Man kan ikke byde foreningslivet, at der er forskellige tolkninger, man må finde ud af, om en forening er en forening,” siger Søren Møller. 

Inge Precht kalder dommen deprimerende:

”Det er øv. Det er uforståeligt at det skal tolkes på den måde, og det er ikke noget almindelige mennesker kan forstå logikken i. Derfor er jeg glad for, at dommen bliver anket, også for at gøre politikerne opmærksomme på, at her er virkelig noget, de skal have kigget på,” siger Inge Precht.

Politikere er klar til at ændre reglerne

Flere politikere, herunder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, har efter Inge Prechts sag kom frem sagt ganske tydeligt, at de nuværende regler tolkes for nidkært og skal laves om.

Søren Møller slår fast, at han er glad for politikernes opbakning. Men retssagen har stor principiel betydning, og mindst 5 andre efterlønnere har efterfølgende måtte stoppe deres frivillige, ulønnede arbejde i en forening, fordi deres a-kasser ellers ville trække dem i efterlønnen. Og med dommen vil flere efterlønnere formentlig stoppe med at være frivillige.

”Det er en katastrofe for foreningslivet, og det kan vi ikke leve med. Derfor har vi anket dommen på stedet,” siger Søren Møller.

En katastrofe for foreningslivet

Sagen startede i foråret 2016, hvor den nu 63-årige Inge Precht fik besked fra Lærernes a-kasse om, at hvis hun var frivillig ulønnet instruktør i Sunds Forenings Fitness, så ville hun blive trukket i sin efterløn. Med hjælp fra DGI klagede Inge Precht over afgørelsen, men Ankestyrelsen var enig med a-kassen.

DGI’s formand Søren Møller har gentagne gange kaldt afgørelsen helt uholdbar for det danske foreningsliv, og derfor anlagde DGI sag mod Ankestyrelsen.

Retssagen fandt sted 9. juni, hvor både Inge Precht og Søren Møller blev afhørt som vidner.