DGI til alle politikere: Husk idrætsforeningerne er noget ganske særligt

Op til folketingsvalget den 5. juni har DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen et klart budskab til alle politikere: Husk at idrætsforeningerne er noget helt særligt.

Det første sted, børn og unge møder demokratiet, er ofte i idrætsforeningen. Foto: Sarah Bender (arkiv)

”I DGI taler vi idrættens og idrætsforeningernes sag – både før, under og efter et valg. Og vi arbejder kontinuerligt på at sikre et godt samarbejde med politikere, så de har viden om og forståelse for, at idrætsforeningerne er noget helt enestående.”

Sådan siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen i anledning af, at der er Folketingsvalg den 5. juni.

Op til valget har DGI udvalgt en række mærkesager, som alle politikere på Christiansborg opfordres til at arbejde for:

  • Trygge rammevilkår for idrætsforeninger
  • Flere aktive børn og unge
  • Bedre adgang til idræts- og foreningstilbud i hele landet
  • Bevæg dig for livet
  • Foreningslivet skal også være for de mest udsatte
  • Mere fokus på unge pigers mentale trivsel
  • Mere idræt, leg og bevægelse i skolen

”Vores vigtigste budskab til folketingspolitikerne er, at de frivillige foreninger skal have gode og trygge økonomiske rammevilkår. Det har kæmpe værdi, at vi mødes i foreningernes fællesskaber. Både for den enkelte og for samfundet,” siger Charlotte Bach Thomassen.  

I idrætsforeningen møder du demokratiet første gang

Hun slår fast, at idrætsforeningerne kan noget særligt – der er her, folk mødes på tværs af alder, baggrund og social status. Foreningerne er en del af civilsamfundet, der sammen med den offentlige og den private sektor udgør fundamentet for det danske samfund.

”Det handler jo om, at i idrætsforeningen kan alle være med, og alle kan få indflydelse. Vi tænker måske ikke så meget over det i hverdagen, men det første sted, børn og unge møder demokratiet, er ofte i idrætsforeningen. Her er du f.eks. med til at bestemme, hvad dit hold skal hedde, og hvilke farver opvisningsdragten skal have,” forklarer Charlotte Bach Thomassen. 

Flere børn og unge skal med i foreningerne  

I dag er der desværre en del børn og unge, der ikke er med i en idrætsforening. Nogle finder ikke en idræt, der passer til dem. Andre steder, f.eks. i storbyerne, har foreningerne ventelister, fordi der er mangel på faciliteter.

”Mange idrætsfaciliteter er slidte og utidssvarende. Og især i de største byer er der mangel på faciliteter. Der bør ikke være ventelister for at gå til svømning eller en anden idræt. Det er en vigtig mærkesag for DGI, at der skal være lige adgang til idræt for alle børn og unge, siger Charlotte Bach Thomassen og fortsætter:

”Vi ser byområder, der udvikler sig med høj hastighed. Her skal vi sikre, at der opbygges et civilsamfund med stærke idrætsforeninger, og det kræver mødesteder og faciliteter.”   

Bevæg dig for livet

DGI og DIF’s fælles vision Bevæg dig for livet har siden 2015 været skrevet ind i regeringsgrundlaget, og de to organisationer ønsker fortsat politisk opbakning til det ambitiøse mål om, at Danmark skal være verdens mest aktive idrætsnation.

Der skal gøres en særlig indsats for, at flere voksne bliver fysisk aktive, og der skal fokus på, at fysisk, mental og social sundhed går hånd i hånd. Derfor skal samarbejdet mellem den kommunale sundhedssektor og foreningsidrætten styrkes, bl.a. via Motion og fællesskab på recept.

Mange flere skal med i hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne, også borgere med anden etnisk baggrund og de mest udsatte mennesker. Folketingets politikere bør således støtte længerevarende sociale- og integrationsindsatser i stedet for kortvarige projekter. 

Mental trivsel hos unge piger

Næsten hver fjerde unge pige har oplevet at have angst, stress, depression og andre psykisk belastende lidelser. Derfor er der et presserende behov for at sætte fokus på unge trivsel, ikke mindst pigernes mentale trivsel – og det kræver politisk hjælp.

Som samfund har vi et stort ansvar for at skabe lige adgang for børn og unge til aktive fællesskaber,

hvor unge mødes i sunde træningsfællesskaber og lærer at håndtere præstationsangst og urealistiske forventninger til kropsidealer. I idrætsforeningen skal der være fokus på det sociale miljø, hvor det er ok at fejle, og hvor alt ikke skal være perfekt. 

Mere idræt, leg og bevægelse i skolen 

DGI anbefaler politikerne at sikre mere fysisk aktive skoledage med idræt, leg og bevægelse og styrke dagtilbuddenes og grundskolernes samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Desuden bør folketingets politikere arbejde for, at undervisning i bevægelse bliver en større del af fremtidens lærer- og pædagoguddannelser.