DGI: Vigtige anbefalinger fra Ungdomspanelet om unges fællesskaber og trivsel

Der skal turbo på børn og unges trivsel efter måneder med omfattende Corona-restriktioner. Onsdag afleverede Regeringens Ungdomspanel i alt 15 anbefalinger til Statsminister Mette Frederiksen og Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. DGI har deltaget i arbejdet og er glad for, at foreningernes fællesskaber og værdi er tydelige i anbefalingerne.

Idrætsforeningernes aktive fællesskaber spiller en vigtig rolle i de 15 anbefalinger, som regeringens Ungdomspanel har afleveret. Foto: Brian Rasmussen, Fotografhuset.

15 konkrete anbefalinger til at styrke trivslen i ungdomslivet efter corona.

Læs også: DGI skal rådgive regeringen om mistrivsel

Det er indholdet i den rapport, som statsminister Mette Frederiksen og Pernille Rosenkrantz-Theil onsdag fik overdraget.

Anbefalingerne er blevet udarbejdet efter en række intense arbejdsuger i det Ungepanel, som regeringen selv nedsatte tilbage i marts.

Vigtige fællesskaber

DGI har deltaget i arbejdet og medvirket til, at værdien af foreningernes fællesskaber står stærkt i rapporten.

”Det har været vigtigt for mig at belyse den rolle og vigtighed, som idrætsforeningerne og fællesskaberne både kan have og har i at skabe værdi for børn og unges hverdag. Derfor er jeg også glad for, at et helt afsnit hedder ”Fællesskaber og Trivsel” for her er er foreningslivets rolle tydelig, siger direktør i DGI Midt- og Vestsjælland, Nicolai Winther-Stokholm, der har siddet med i panelet på vegne af DGI og foreningsidrætten.

De 15 anbefalinger er inddelt i fire temaer, der adresserer unges trivsel i forhold til læring, uddannelse, beskæftigelse, fællesskaber og udsathed:

  • Læring og trivsel
  • Uddannelse, beskæftigelse og trivsel
  • Fællesskaber og trivsel
  • Udsathed og trivsel

Sociale fællesskaber har haft det svært under Corona-krisen

De omfattende restriktioner har også haft en social pris for foreningernes sociale fællesskaber. Det har DGI også peget på i Ungdomspanelet med tal fra DGI´s Corona-undersøgelse som i 2020 viste, at næsten 2 ud af 3 foreninger i høj grad eller meget høj grad har haft svært ved at opretholde de sociale fællesskaber.

”Det har været vigtigt for mig at kigge på muligheder, der kan virke nu og her. Det handler om genstartsmuligheder for foreningslivet og fællesskaberne men også sommerferieaktiviteter. Og samtidig, på den længere bane, at kigge mere på brobygningen mellem foreningslivet, skoler og civilsamfundet generelt,” siger Nicolai Winther-Stokholm

Vigtig bredde i Ungdomspanels arbejde

Med baggrund i elevorganisationer, ungdomspartier, sociale organisationer og civilsamfundet er deltagerne kommet ind til opgaven med vidt forskelligt ståsted. Men anbefalingerne viser, ifølge Nicolai Winther-Stokholm, at den store forskellighed har været en styrke for panelets arbejde:

”Jeg vil gerne rose panelet for, på trods af stor diversitet og forskellighed, hele tiden at have opgaven for øje og i fokus. Alle har bidraget til at belyse problemstillingen med mistrivsel efter pandemien og jeg synes vi har lavet 15 anbefalinger, der rammer forskelligt og bredt i forhold til vores børn og unge og som involverer rigtigt mange, siger Nicolai Winther-Stokholm.

Du kan læse Ungdomspanelets anbefalinger hos Dansk Ungdoms Fællesråd