DGI vil fremme cykling i Danmark sammen med 32 andre aktører

Danskerne cykler mindre end tidligere, og derfor er DGI og en række offentlige og private aktører gået sammen om en deklaration for at vende udviklingen og styrke cykling i Danmark.

Fra 2014 til 2019 har danskerne cyklet knap 20 procent færre kilometer, viser en undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet. Den udvikling vil DGI og 32 andre aktører nu forsøge at vende. Foto: Bo Nymann

Hverdagscykling er en integreret del af den danske kultur, og mange tusinde danskere tager hver dag cyklen til og fra arbejde, ligesom mange nyder at cykle på eksempelvis mountainbike og racercykel i fritiden. Men siden 2014 har danskernes aktivitet på den tohjulede været faldende.

Fra 2014 til 2019 har danskerne cyklet knap 20 procent færre kilometer, viser DTU’s transportvaneundersøgelse fra 2021. De færre cyklede kilometer er en samfundsmæssig udfordring, og derfor går 33 offentlige og private aktører – heriblandt DGI – nu sammen om en deklaration, der skal vende udviklingen og fremme cykling. Hovedmålet med deklarationen er, at danskerne i 2030 skal cykle 20 procent flere ture sammenlignet med 2022.

"Alle former for cykling, hvad enten det er motionscykling, social turcykling eller cykling som transport, bidrager til en sundere hverdag og en mere bæredygtig verden. Cykling er godt for både kroppen og kloden. Derfor vil vi gerne bidrage til at få endnu flere danskere i sadlen, med alle de positive effekter det har," siger Mogens Kirkeby, hovedbestyrelsesmedlem i DGI.  

Store fordele ved at hoppe i sadlen

Deklarationen fra de 33 aktører bliver underskrevet på Cykeltopmødet 2022, der finder sted i København 30. juni 2022, dagen inden Danmark lægger asfalt til Tour de France for første gang. Under topmødet taler blandt andre transportminister Trine Bramsen (S), Christian Prudhomme, løbsdirektør for Tour de France, samt vicepræsidenten for EU-Kommissionen Frans Timmermans.

Hvis det lykkedes at gøre danskerne mere flittige med at trampe i pedalerne, kan det bidrage til at løse en række samfundsmæssige udfordringer som stigende trængsel på vejene, luftforurening og støj samt mindske CO2-udledning fra transport. Som en sidegevinst kan folkesundheden forbedres, hvis flere hopper på cyklen, så den aktuelle stigning i livstilssygdomme, overvægt og fysisk inaktivitet kan afhjælpes.

"Vi cykler mindre end tidligere, og derfor sætter vi i DGI fokus på at få flere med ind i fællesskaberne i landets cykelklubber i de kommende år. Hvis vi kan udvikle gode cykelvaner, styrker vi også bevægelse og sundhed. Det er et af de steder, hvor DGI og vores 450 cykelklubber kan gøre en forskel," siger Kristoffer Riddersholm, landsplanskonsulent for cykling i DGI.

DGI’s landsformand Charlotte Bach Thomassen vil stå som underskriver på deklarationen for DGI, mens Mogens Kirkeby er DGI’s repræsentant på Cykeltopmødet.


Fakta: Cykeltopmødet 2022 i København

Cykeltopmødet afholdes i BLOX i København den 30. juni fra 8.30 til 16.00.

Københavns Kommune er værter for mødet ved overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL). Lykke Friis, direktør for Tænketanken EUROPA, er moderator for både cykeltopmødets internationale og danske spor.

Der vil på mødet være ide- og erfaringsudveksling, herunder præsentation af ny viden fra fem strategiske analyser af hverdagscykling, som overordnet kigger på:

  • Fremme af cykling i landdistrikter 
  • Unges cykelvaner
  • Rekreativ cykling og cykelturisme
  • Knudepunkters potentiale for kombinationsrejser
  • International benchmark af viden og innovation på cykelområdet i Danmark

På baggrund af hver analyse udarbejdes en række anbefalinger til, hvordan det konkrete emne kan løfte cykelindsatsen i Danmark fremadrettet. Anbefalingerne vil indgå i deklarationen, som underskrives på topmødet.

Samarbejdspartnere ved Cykeltopmøde 2022

Cycling Embassy of Denmark, Cyklistforbundet, Dansk Cykelturisme, Dansk Erhverv Transport, Dansk Industri Transport, Danske Regioner, Destination Fyn, DGI, DSB, Danmarks Tekniske Universitet, Interessentskabet bag Grand Départ i Danmark 2022, IT-Universitetet i København, Kommunernes Landsforening, Det kommunale Cykelfagråd, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Nyborg Kommune, Passagerpulsen, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Roskilde Kommune, Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet, Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden, Sønderborg Kommune, Transportministeriet, Vejdirektoratet, Vejle Kommune, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet.