DGI vil runde 2 millioner medlemmer i 2030

Flere børn, unge og voksne skal med i idrætsforeningerne, og flere foreninger skal nyde godt af DGI’s tilbud og værdisæt. Derfor har DGI en ambition om at vokse til over 2 mio. medlemmer i 2030.

DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen til DGI’s årsmøde: Ambitionen er for idrætsforeningernes og den enkeltes skyld, ikke DGI’s skyld. Foto: Jens Astrup

Det vil gavne både fællesskabet, samfundet og den enkelte, hvis flere var med i en idrætsforening. DGI har derfor sat et mål om at runde to millioner medlemmer i 2030.

”Med vores ambition om flere end to millioner medlemmer i 2030 vil vi i DGI understrege, at idræt er for alle. Samtidig skal flere og nye foreninger opleve DGI’s værdier og aktiviteter i form af kurser, uddannelser og rådgivning. Vi ønsker fortsat at bidrage markant til styrket trivsel og bedre folkesundhed,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

De senest offentliggjorte medlemstal for DGI viser, at der er 1,77 millioner medlemmer i de 6.660 idrætsforeninger, der er med i DGI – det højeste antal nogensinde. Men der er plads til mange flere, fastslog Charlotte Bach Thomasen i sin beretning til DGI’s årsmøde lørdag.

”Vi skal give foreningerne de bedste muligheder for at have attraktive tilbud til endnu flere børn, unge og voksne. Og målrettede indsatser skal få flere frivillige med i udviklingen af idrætsforeningerne. Flere frivillige er afgørende for flere medlemmer, og det er fedt at være frivillig,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: Trænernes førsteprioritet er, at børnene har det sjovt 

Særlige indsatser virker

Og det gør en forskel, når DGI samarbejder med idrætsforeninger med det mål at få flere medlemmer. Det viser erfaringerne fra en særlig indsats, som DGI vedtog i 2018 under overskriften ’Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.’

DGI har siden da samarbejdet med 624 foreninger over hele landet om forskellige tiltag, der skal få flere i alderen 0-24 år med i foreningerne. Og de foreninger har oplevet en vækst på 13 procent blandt børne- og ungemedlemmer. Til sammenligning har andre foreninger haft en vækst på 2 procent for samme aldersgruppe.

Læs også: Særlig DGI-indsats får flere børn og unge med i foreningerne

”Indsatserne har givet os værdifulde erfaringer, som kan bruges i praksis, både i samarbejdet med idrætsforeninger og andre. Samtidig kan vi skalere vores erfaringer, for vi ved, hvad der virker i forhold til at få flere børn og unge med i fællesskaberne,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Store kommunale forskelle for børn og unge

Der er er god grund til at sætte fokus på at få flere børn og unge med i foreningernes fællesskaber. Der er nemlig fortsat store kommunale forskelle på, hvor stor en andel af de 0-18 årige, der er med i en forening.

I kommunen med den laveste foreningsdeltagelse er blot 38 procent af kommunens børn og unge med i en idrætsforening, mens tallet er 108 procent i kommunen med den højeste foreningsdeltagelse. At tallet er over 100 % skyldes, at mange børn er medlem af flere foreninger.

”Det er meget bekymrende, at der fortsat er så store forskelle fra kommune til kommune. For DGI er det altafgørende, at alle børn og unge har mulighed for og motiveres til at være med i en idrætsforening, for her får de gode oplevelser, nye venner og møder stærke rollemodeller – alt det der giver et afsæt for et god liv fysisk, mentalt og socialt,” siger Charlotte Bach Thomassen.

De store forskelle på tværs af landet og kommunerne imellem har mange forskellige årsager. DGI samarbejder med foreninger, kommuner, sociale organisationer og i partnerskaber om at få flere med børn og unge med og styrke de lokale fællesskaber.

Se kortet: Hvor mange foreningsaktive børn er der i din kommune?

Klik på din kommune og find ud af, hvor mange 0-18 årige børn, der er medlem af en idrætsforening.

Medlemstal er hentet fra CFR for 2022. Skoler (efterskoler, friskoler mv) er ikke inkluderet, heller ikke selvom de er medlem af DGI.

Befolkningstal pr. 1/1 2023 er hentet fra Danmarks Statistik.