Nye corona-retningslinjer for idrætsforeningerne

Forsamlingsforbuddet er fra 8. juli hævet fra 50 til 100 personer, hvilket gør hverdagen lettere i mange af landets idrætsforeninger. Samtidig bliver det muligt at have op til 500 deltagere i arrangementer med for eksempel stor geografisk spredning og tidsforskudt afvikling.

Nu kan der være 500 til arrangementer og konkurrencer, hvis det foregår over store geografiske arealer eller deltagerne delteger tidsforskudt. Højst 100 må samles samme sted. Foto: Michael Bo Rasmussen (arkiv)

De nye retningslinjer for fase tre af regeringens genåbning gør det nemmere for landets foreninger at afvikle aktiviteter i løbet af sommeren. Forsamlingsforbuddet er nemlig fra 8. juli hævet fra 50 til 100 personer.

Med udgangspunkt i retningslinjer fra Kulturministeriet har DIF, DGI og Firmaidrætten samtidig udarbejdet nye retningslinjer for både udendørs- og indendørsidrætten. Særligt vilkårene for afvikling af arrangementer eller konkurrencer er blevet mere lempelige.

Lempeligere vilkår for arrangementer og konkurrencer

Rigspolitiet har hidtil sat lighedstegn mellem ét stævne og en forsamling, selvom deltagerne måske aldrig mødes. Det vil sige, at alle arrangementer uanset den geografiske størrelse eller tidsforskudte konkurrencer har haft et deltagerloft svarende til det gældende forsamlingsforbud.

I de nye retningslinjer er deltagerloftet hævet til 500 personer, så længe der aldrig samles flere end det gældende forsamlingsforbud (lige nu 100 personer) på samme sted.

Det er altså muligt at afvikle bl.a. konkurrencer med mere end forsamlingsforbuddet, hvis det foregår over store geografiske arealer, eller hvis konkurrencen indrettes, så deltagerne deltager tidsforskudt.

Læs mere om de gældende retningslinjer 

Næste fase af genåbningen er sat til 8. august, hvor forsamlingsforbuddet forventes udvidet yderligere til 200 personer.