DGI's genstartsudspil: Børn og unge først tilbage i fællesskaberne

Vi har brug for at mødes i foreningernes fællesskaber igen. I DGI’s nye genstartsudspil er der forslag til, hvordan idræts- og foreningslivet kan genåbne i faser med fokus på vigtige indsatser.

DGI anbefaler i en gradvis genåbning, at børn og unge står forrest og at deres fritidsaktiviteter fritages for nuværende forsamlingsforbud på 5 personer. Foto: Carsten Bundgaard Andersen (arkiv)

DGI har samlet en række forslag, budskaber og anbefalinger, der til sammen udgør DGI’s udspil til genstart af idræts- og foreningslivet.

For med forårets komme og vaccinerne på vej ud i landet er der håb for en genstart af det frivillige foreningsliv.

”Udspillet er vores konstruktive indspark til, hvordan vi kan genåbne idræts- og foreningslivet. Ingen ved, hvordan corona-virus udvikler sig med mutationer og varianter, men der er brug for fokus på, hvordan vi kommer tilbage i de aktive fællesskaber. Vi bidrager til en plan for genstart af danskernes deltagelse i foreningsidræt, og ingen må være i tvivl om, at det er børn og unge der skal prioriteres først,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Tjek DGI's udspil til genstart af idræts- og foreningslivet

Gang i idrætsaktiviteterne igen

Meget tyder på, at når samfundet genåbner, vil det ske gradvist, ligesom der kan blive tale om lokale eller regionale variationer i forhold til restriktioner. Og det bakker DGI op om, ligesom der fortsat er respekt for myndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

Siden foråret 2020 har DGI prioriteret børn og unges idrætsfællesskaber højt i den politiske dialog om restriktioner. Og når samfundet genåbner, appellerer DGI igen til at have fokus på børn og unge.

DGI anbefaler i en gradvis genåbning, at børn og unge står forrest og at børn og unges fritidsaktiviteter kan fritages for nuværende forsamlingsforbud på 5 personer. Det vil sætte gang i idrætsaktiviteterne igen og styrke både den fysiske, mentale og sociale sundhed.

”Vi savner alle sammen træning, aktivitet og samværet i idrætsforeningen. Og hvis det var muligt ville en fuld åbning af idrætslivet være at foretrække. Når vi understreger, at børn og unge skal have første prioritet, er det fordi de i højere grad end voksne har brug for organiserede fællesskaber, og fordi de har trukket et særligt stort læs det seneste år i fraværet af hverdagens fællesskaber – desværre ofte med stor mistrivsel til følge,” siger Charlotte Bach Thomasssen.

Hovedpointer i DGI’s genstartsudspil:

Med genstartsudspillet kommer DGI med en række anbefalinger – både til politiske tiltag og til idrætsforeningerne – om, hvordan vi sikrer en god genstart. Hovedpointerne er blandt andet:

  • Børn og unge skal først i de kommende genstarts-faser: Børn og unge har i særlig grad manglet deres fællesskaber under corona-krisen, og udsatte børn og unge har haft det ekstra svært. DGI anbefaler, at børn og unge står forrest i forhold til åbning af aktiviteter og f.eks. fritages for forsamlingsforbuddet.
  • Mere samarbejde om sundhed og trivsel: Der er et stort potentiale i at samarbejde på tværs af aktører – både i forhold til børn og unge og folkesundheden generelt. DGI foreslår et landsdækkende partnerskab om styrket ’åben skole’, mere bevægelse i skolen og styrkelse af fritidspas for udsatte børn og unge.
  • Støtte til idrætsforeningerne: Idrætsforeningerne har brug for økonomisk støtte og opbakning i et forår med aflyste arrangementer og manglende indtægter. DGI peger desuden på hjælp til kommunerne, så den indendørs sæsonen kan forlænges, ligesom DGI anbefaler, at kommunerne får bedre rammer til at investere i idrætsfaciliteter ved forårets økonomiforhandlinger med regeringen. 

Rekruttering af frivillige er gået i stå

DGI’s genstartsudspil tager afsæt det seneste års erfaringer og i en undersøgelse, DGI har gennemført i december 2020 med besvarelse af 2.600 foreninger.

Undersøgelsen viser også, at rekruttering af frivillige er gået i stå. 8 ud af 10 foreninger er slet ikke eller i mindre grad lykkedes med at rekruttere nye frivillige, ledere og trænere i 2020. Det er frivillige, der er omdrejningspunktet for aktiviteter i foreningerne. Derfor er tallene bekymrende.

DGI styrker idrætsforeningernes genstart

DGI arbejder målrettet på at styrke idrætsforeningernes genstart ved øget støtte og rådgivning til de 6.400 idrætsforeninger. Det sker blandt andet ved:

  • Vi sætter fokus på den gode velkomst, når vi vender tilbage til vores aktive fællesskaber
  • Genstarten skal tage højde for, at medlemmer vender tilbage i noget dårligere form end før nedlukningen. DGI understøtter med inspiration og gode råd til træning,
    hvor skader forebygges
  • Idrætsforeninger har taget et digitalt kvantespring under corona, og det bedste tager vi med videre i den digitale foreningsudvikling

Se DGI's kampagne med tak til de 144.000 danskere, der er frivillige i idrætsforeningerne