Erhvervsskoleelever får masser af bevægelse på skemaet

200 elever, lærere og fagfolk på Roskilde Tekniske Skole var med, da projektet KICK blev sparket i gang. Projektet skal give mere bevægelse på erhvervsskoler i hele landet.

Fire timers idræt om ugen skal øge trivslen på Roskilde Tekniske Skole. Og inspirere til mere bevægelse på erhvervsskoler i hele landet.

Der blev grinet, jongleret med fodbolde, løbet stærkt og meget andet, da 200 elever, lærere og fagfolk på Roskilde Tekniske Skole 11. august kastede sig ud i street-fodbold, Happy Moves, bordtennis, atletik og mange andre sjove ting.

Anledningen var, at projektet KICK blev sparket i gang. Det er DGI, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde Kommune, der står bag projektet, som er støttet af Nordea-fonden. Eleverne er frontløbere i et nyt projekt, der skal inspirere alle landets erhvervsskoler.

Mere bevægelse, øget trivsel og mindre frafald 

Målet med KICK er at øge trivslen og læringen. Og at knække to af de udfordringer, mange erhvervsskoler har. Dels at leve op til kravet om, at 45 minutters bevægelse dagligt skal være en del af undervisningen. Dels at få flere elever til at gennemføre deres uddannelse.

Erfaringerne fra Roskilde Tekniske Skole skal bruges til at udvikle en model, som kan give markant mere bevægelse og idræt på alle erhvervsskoler landet over. Både i form af skemalagte idrætstimer og ved at integrere bevægelse i den øvrige undervisning.

Som led i projektet skal instruktører fra idrætsforeninger stå for aktiviteter i idrætstimerne, og samtidig skal DGI uddanne lærerne i at integrere idræt og bevægelse i undervisningen.

Det er godt, når det lugter af sved

Nordea-fondens direktør Henrik Lehmann Andersen opfordrede i sin kickoff-tale til, at erhvervsskoleeleverne i klasserne får tre knapper med smileyer, som man kender det fra mange forretningerne. 

"Hvis der stinker af sved, så skal I trykke på den grønne. Det betyder nemlig, at I har rørt jer, og det er godt for jer og det er hele meningen med KICK," sagde Henrik Lehmann Andersen.

Samarbejde med idrætsforeninger

Annette Vilhelmsen, medlem af DGI’s hovedbestyrelse,siger:

”Det er dejligt at opleve energien og gejsten til kick-off på projektet. Det tyder godt for ambitionen om at gøre bevægelse til en fast del af elevernes hverdag. Jeg glæder mig til at følge projektet og samarbejdet med de lokale idrætsforeninger, fordi man på den måde kan arbejde for, at eleverne også kommer til at bevæge sig endnu mere efter skoletid.”

Direktør for Roskilde Tekniske Skole, Jesper Østrup, siger:

”På Roskilde Tekniske Skole har vi fokus på at inddrage bevægelse i undervisningen som metode til at skabe positive læringsmiljøer og gode tætte relationer mellem eleverne. I projekt KICK styrker vi dette trivselsarbejde endnu mere, og samarbejdet med kommunen og DGI gør, at vi kan arbejde målrettet med at skabe sunde, glade elever, som får masser af læring”.

Motion og bevægelse giver trivsel og læring

Formand Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune, Claus Larsen, siger:

”I Roskilde Kommune har vi en klar ambition om, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  Det betyder også, at når de unge afslutter folkeskolen, skal de være klar til og have lyst til mere uddannelse. Både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne er motion og bevægelse med til at øge både trivsel og indlæring. Derfor kan det også være med til, at færre falder fra, så flere gennemfører den uddannelse de er begyndt på.”  

Fakta om projekt KICK:

 • Projektet KICK har som mål at øge gennemførelsen blandt eleverne – samtidig skal elevernes fysiske helbred blive bedre og deres trivsel skal også forbedres.
 • KICK tager afsæt i erfaringer fra et tidligere projekt mellem Roskilde Kommune og Roskilde Handelsskole. Her gav bevægelse og idræt som en del af skoledagen øget trivsel og et markant lavere frafald.
 • Erfaringerne bruges til at udvikle en model for mere idræt og bevægelse, som kan bruges på alle erhvervsskoler.
 • Projekt KICK er et samarbejde mellem Roskilde Tekniske Skole, DGI og Roskilde Kommune, der er projektejer.
 • Projektet er støttet af Nordea-fonden med 2,3 mio. kr.

Fakta om KICK på Roskilde Tekniske Skole:

 • Projektet på Roskilde Tekniske Skole omfatter fire grundforløbshold pr. år i tre skoleår:
  • To hold fra Dyr og landbrug
  • Ét hold fra Metal og mekanik,
  • Ét hold fra Det digitale design.
 • Fire klasser på Roskilde Tekniske skole får to obligatoriske idrætstimer om ugen, hvor instruktører fra lokale idrætsforeninger står for aktiviteterne.
 • Lærerne på Roskilde Tekniske Skole får et kompetenceløft og viden om, hvordan de får mere idræt og bevægelse ind i skoledagen.