Christiansborg ser ind i 2022: "Vi har en fælles dagsorden"

Vi har taget hul på 2022 og derfor har vi bedt en række ordførere om at se frem mod det nye år med idrætsbriller fra Christiansborgs perspektiv.

Foto: Jens Hasse

Som alle andre steder i samfundet, så rimede idræt desværre en hel del på corona i 2021.

Også 2022 er kommet i gang med mindre aktivitet i foreningerne end håbet. Men selv om corona har stået bøjet i neon over al aktivitet i det seneste år, så har der alligevel været lyspunkter - og der er gode ting at arbejde med og frem mod i det kommende år.

Vi har bedt en række ordførere fra de politiske partier om at tage et kig i krystalkuglen med idrættens briller på og fortælle, hvad de vil arbejde for og håber på i 2022.

Kasper Sand Kjær, kulturordfører, Socialdemokratiet:

"Vi kommer til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for, at de tiltag, som måtte være nødvendige, de kommer til at ramme foreningslivet mindst muligt. Selvfølgelig så længe, at det stadig er ansvarligt."


"Vi har jo forsøgt hele vejen at holde hånden under foreningerne økonomisk. Det tror jeg er lykkes men jeg ved godt, at det jo ikke er det, der er den svære del.
Det er jo at fastholde og rekruttere både frivillige, medlemmer og ledere."


"Og derfor skal I også vide, at når vi går ind i et nyt år, så bliver det for os i socialdemokratiet med et meget stærkt fokus på, hvordan vi gør det lettere at drive forening i Danmark.
Både gøre det mindre bureaukratisk, gøre alt det der med at ordne bankkonti og hvad ved jeg, at alle de ting kan blive lettere."

"Men også med et meget stærkt fokus på, hvordan vi sikrer, at endnu flere danskere - og særligt endnu flere børn og unge - bliver en del af de fantastiske foreningsfællesskaber, som vi har i Danmark."

Mai Mercado, idrætsordfører, Konservative:

"I 2021 har vi fået lavet Konservatives første idrætspolitik.
Og det betyder, at flere skal bevæge sig.
Det er både de ældre, de unge, det er børnefamilierne, det er dem, som har sociale udfordringer og så er det også mennesker med handicap."

"Og det ved jeg jo er en vision som I også deler i DGI. I er jo med i 'Bevæg dig for livet' og det handler om, at vi får langt flere ud at dyrke motion og idræt. Så derfor har vi en fælles dagsorden og en fælles mission - også for 2022."


"Og så også et tusind tak for den måde, at I som civilsamfund virkelig er med til at favne alle danskere. Vi kunne ikke gøre det uden jer.
Civilsamfundet giver til alle og I har en kæmpestor aktie i det."

Charlotte Broman Mølbæk, idrætsordfører, SF:

"For det nye år ønsker jeg, at vi får indført et fritidspas. Vi skal have mange flere børn og unge ud i de lokale klubber og foreninger. De skal også have ret til en aktiv fritid."

"Selv om man ikke har så mange ressourcer eller pengene til det - så er det vigtigt, at vi også får dem ind i fællesskaberne. Og det er det, som I er rigtigt dygtige til at levere på.
Så det håber jeg, at vi lykkes med i det nye år."

Stén Knuth, idrætsordfører, Venstre:

"Foreningsdanmark kan jo det, som hele Danmark bygger på.
Altså samarbejde, demokratiforståelse, arbejde med integration, udsatte, bevægelse, leg og læring.
Alt det, som Danmark bygger på. Det er en kæmpe kraft som idrætslivet kan og foreningslivet kan. Og det er DGI jo bare nogle af de bedste til."