Færre idrætstimer og et nedlukket foreningsliv har kostet på bevægelsen

Corona-nedlukningen har resulteret i et markant fald i børn og unges fysiske aktivitet. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet.
"Læren må være, at intet kan erstatte de fysiske fællesskaber," lyder det fra DGI.

Det har kostet stort på bevægelsen, at foreningslivet har holdt lukket, viser ny undersøgelse. DGI kalder tallene bekymrende. Foto: Hans Asmussen

Egentlig er det måske ikke så overraskende: Når fodboldklubben, svømmeklubben eller håndboldklubben holder lukket og børnene samtidig skifter cykelturen til skole og idrætstimerne ud med hjemmeundervisning foran computeren, så koster det på bevægelsen.

En undersøgelse fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU) fra februar har alligevel vakt opmærksomhed. I undersøgelsen deltog 1.229 børn og unge i alderen 6-16-år - og tallene taler sit eget, nedslående sprog:

  • Hver tredje i undersøgelsen (32,4%) svarer, at de under nedlukningen ikke har idræt og/eller andre bevægelseslektioner i relation til skolen.
  • Samtidigt svarer hele 80,3%, at de ikke deltager i foreningsrelateret fysisk aktivitet under nedlukningen. Hverken med fysisk fremmøde eller online.
  • 81,4% svarer, at de har færre foreningsrelaterede idrætsaktiviteter sammenlignet med før nedlukningen.

Dermed understreger undersøgelsen, at de sædvanlige organiserede rammer for børn og unges fysiske aktivitet i langt mindre grad understøtter deres fysiske aktivitet under nedlukningen.

Tallene er meget bekymrende.

Børn og unges hverdagsliv hænger sammen på tværs af skole og foreningsliv. Om noget har Corona-krisen vist, at det har omkostninger at lukke ned, så vi ikke kan mødes i de aktive fællesskaber. 

"Læren fra Corona-krisen må være, at intet kan erstatte de fysiske fællesskaber," siger formand i DGI, Charlotte Bach Thomasen, og fortætter.

"Heller ikke selv om vi med kvantespring har lært meget om onlinetræning og alle mulige former for træning og forsøg på fællesskaber uden at kunne mødes," siger formanden.

Børn og unge først i genåbningen

I DGI er der lettelse over, at vi nu kan samles op til 25 personer udendørs. Men undersøgelsen understreger samtidig, hvor vigtigt det er at børn og unges skoleliv og også indendørs idrætsfællesskaber kan åbne som noget af det næste.

Det kan du læse mere om her

Børn og unge er da også helt centralt i DGI’s genstartsudspil. Hvor peges på behovet for langt mere samspil mellem skoler og foreningsliv for at styrke, at børn og unge vender tilbage til et aktivt foreningsliv

Læs hele genstartsudspillet