Frivillighed styrker din tillid til andre

Når du deltager i frivilligt arbejde, stoler du mere på dine medmennesker og det demokratiske system. Det viser en analyse i en ny rapport.

Er du engageret i frivilligt arbejde øger det din tillid til andre mennesker Foto: Nils Rosenvold

Arbejder du frivilligt i en forening, har du mere tillid til andre mennesker, som du ikke kender. 

Det er konklusionen i en ny analyse af, hvad folkeoplysning og frivilligt arbejde betyder for den demokratiske deltagelse fra Syddansk Universitet.

»Frivillige er mere tillidsfulde sammenlignet med ikke-frivillige. Den positive sammenhæng skyldes ikke alene, at tillidsfulde personer i højere grad engagerer sig i frivilligt arbejde, men at man faktisk bliver mere tillidsfuld af at deltage i frivilligt arbejde,« konkluderer forfatterne i analysen.

I idrætsforeninger er det særligt mødet med personer fra andre sociale lag, der avler tilliden til andre mennesker, og den demokratiske opbygning, der gør, at tilliden til systemet øges.

Mængden af tid skaber ikke tillid

Selv om frivilligt arbejde gør dig mere tillidsfuld over for andre mennesker, kan du ikke øge din tillid ved at bruge endnu flere timer på frivilligt arbejde. Sådan hænger det nemlig ikke sammen.

»Der er ikke signifikante forskelle på de frivilliges tillidsniveau i forhold til, hvor meget tid de bruger på frivilligt arbejde. Forestillingen om, at tillid skabes gennem ansigt-til-ansigt kontakt i foreningerne får derfor ikke megen støtte,« konkluderer forfatterne til analysen, Bjarne Ibsen, professor og centerleder for Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU, Karsten Østerlund, cand. scient. og forsker ved Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU og Hans-Peter Qvist, ph.d. ved Aalborg Universitet.

Har du lyst til at være frivillig?

Gi' os dit JA. Vi har brug for flere, der siger JA til at være frivillig i en idrætsforening.

Tre typer af frivilligt arbejde

I analysen skelner forfatterne mellem tre slags forskelligt frivilligt arbejde:

  • Det aktivitetsorienterede frivillige arbejde, som typisk foregår i idrætsforeninger.
  • Det velfærdsorienterede frivillige arbejde, som ofte er frivillige rådgivnings- og hjælpegrupper.
  • Det politiske og samfundsorienterede frivillige arbejde, som kan være politisk partiarbejde eller ideologisk orienteret.

Men uanset hvilken type af de tre, du udøver, gør det ikke noget i forhold til, hvor meget og hvor lidt tillid du har til dine omgivelser

Høj uddannelse, høj tillid

Det har betydning for din grad af tillid over for andre, hvilken uddannelse du har. Jo højere uddannelsesniveau, jo større tillid har du også.

Analysen viser også, at du vil være mere tillidsfuld over for din familie, naboer og personer, du kender i forvejen, hvis du bor uden for København.

Er du fra København vil du til gengæld være mere tillidsfuld over for folk, som du ikke kender, og folk med anden nationalitet eller religion.