Glæde i DGI: Lovændring fremtidssikrer idrætten

DGI og det frivillige foreningsliv kan se frem til stabil økonomisk støtte. Det er resultatet af en ny model for fordelingen af de såkaldte udlodningsmidler til DGI og ca. 800 andre foreninger.

DGI's hovedindtægt kommer fra de såkaldte udlodningsmidler og bruges bl.a. på træner- og lederkurser. Foto: Palle Skov

Flere aktive danskere, flere medlemmer i idrætsforeningerne og flere frivillige – det er noget af det, DGI hver dag arbejder for.

Et flertal af partierne i folketinget blev den 27. januar 2017 enige om en lovændring, der sikrer den økonomiske støtte til DGI og andre organisationer fremover. Samtidig styrkes det frie foreningsliv.

”Med aftalen har vi nu en stabil og langsigtet løsning, og det er meget glædeligt,” siger DGI’s formand Søren Møller.

Gennem flere år er det økonomiske tilskud til bl.a. DGI faldet, bl.a. fordi danskerne har spillet mindre Lotto.

Den nye aftale betyder, at DGI fremover får det samme økonomiske tilskud som i 2013, dvs. flere penge end i dag. Samtidig reguleres tilskuddet fremover i forhold til forbrugerprisindekset.

Styrker arbejdet med at gøre idrætsforeningerne attraktive

Med den nye model er tilskuddet til DGI ikke afhængig af, om danskerne spiller mere eller mindre Lotto.  

”Det betyder, at vi nu får arbejdsro, fordi vi ved, hvor mange penge, vi har at gøre godt med. Det gør, at vi kan styrke arbejdet med at gøre idrætsforeningerne attraktive og få flere frivillige. Og sammen med DIF vil vi følge yderligere op på visionen ’Bevæg dig for livet’ med det mål at gøre flere danskere aktive,” siger Søren Møller.

Godt at politikerne prioriterer det frivillige foreningsliv

Det er alle folketingets partier, bortset fra Enhedslisten, der står bag aftalen. Med aftalen inddeles beløbsmodtagerne i 3 grupper, hvor DGI er i gruppe 1.

”Vi har på vegne af beløbsmodtagerne hele tiden talt for, at der skulle flere penge ind i systemet, men det viste sig desværre ikke muligt. Vi er dog meget tilfredse med, at politikerne har valgt at prioritere og skabe sikkerhed om det frivillige foreningsliv og civilsamfundet med den nye model”, siger Søren Møller.

Fakta om DGI og udlodningsmidler

  • DGI’s hovedindtægt kommer netop fra de såkaldte udlodningsmidler, tidligere kaldet tips- og lottomidlerne. Se her hvordan pengene fordeles her
  • Den nuværende spillelovgivning er fra 2010. Her fastslog politikerne, at beløbsmodtagerne fremover skulle have det, der svarede til beløbet i 2008 fremskrevet med inflationen. Men beløbet er skredet.
  • I 2014 kom der en ny lov om, hvordan den økonomiske støtte – de såkaldte udlodningsmidler – skulle fordeles mellem beløbsmodtagerne. Som led i forløbet fik Kulturministeriet lavet en udredning af idrættens struktur og økonomi. Den viste bl.a. at DGI forvaltede de offentlige midler effektivt, og at både kommuner og idrætsforeninger var tilfredse med samarbejdet om DGI.
  • Den politiske aftale 27. januar 2017 betyder, at der kommer en ny model for fordelingen af udlodningsmidler. Bl.a. sikres beløbsmodtagerne mod udsving i overskuddet fra Lotto mv.
  • Aftalen baner dermed vejen for en stabil finansiering af DGI til gavn for idrætsforeningerne og medlemmerne.
  • Lovændringen ventes at træde i kraft 1. januar 2018.