Godt nytår – 2021 bliver fællesskabernes år

2020 bød på afstand, isolering og ensomhed.
Lad os håbe, at 2021 bliver nærhedens, tryghedens og fællesskabets år.

I 2021 håber vi på meget mere fællesskab og mange flere smil.

Lige nu er det vinter og mørkt. I såvel bogstavelig som overført betydning.

Den indendørs idræt er forsat lukket. Og med et udvidet afstandskrav på to meter og et sænket forsamlingsforbud til fem personer, er den udendørs idræt tæt på det samme.

I DGI arbejder vi imidlertid ufortrødent frem mod, at vi igen kan åbne fællesskaberne for børn, unge og voksne. Når det altså igen bliver sundhedsmæssigt forsvarligt. Gradvist og i takt med, at smittetallene falder og vaccinerne udbredes.

En stærk genstart af idrætslivet

Vi håber, at de nye tiltag hurtigt får den ønskede effekt, så restriktionerne kan lempes, og danskerne igen kan mødes med hele holdet i idrætsforeningen.

”Det er en hård tid vi står i lige nu. Men det er helt afgørende, at vi også er optimistiske. Vi savner hverdagens aktiviteter og foreningernes fællesskaber mere end nogensinde før. Derfor er min klare opfordring til foreningerne, at ledige stunder bruges på at planlægge opstarten af idrætsaktiviteterne,” siger formand i DGI, Charlotte Bach Thomassen.

Nyt strategisk grundlag skal udbredes i det nye år

2020 blev året, hvor DGI lancerede sit strategiske grundlag. Et grundlag, der skal sætte retningen for DGI i de kommende år. Med endnu mere fokus på fællesskaber og bevægelsesglæde. Alt det, som vi som samfund har manglet under Corona-krisen.

I det nye år arbejder vi videre med udbredelsen af bevægelsesglæde og grundlaget for børn og unges trivsel.

Læs hele det strategiske grundlag

Det nære demokrati er vigtigt 

2021 byder i efteråret også på kommunal- og regionsrådsvalg.

Med 13 regionale landsdelsforeninger, tæt på det lokale foreningsliv, og med en hverdag i samspil med kommunerne, ser vi frem til den lokale dialog. Med borgere og partiernes kandidater om idrætsforeningernes - og med dem de lokale fællesskabers - rolle for folkesundheden og børn og unges trivsel.