Hold hjernen frisk hele livet

Flere seniorer skal leve et aktivt liv i længere tid – det er målet med pilotprojektet Hold Hjernen Frisk.

Både krop og hjerne er i brug til SMART training, som er en af aktiviteterne i projektet Hold Hjernen Frisk Foto: Bent Nielsen

I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Hvis vi skal holde vores hjerne frisk så længe som muligt, så er fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær særdeles vigtigt, viser forskningen.

Et nyt 2-årigt pilotprojekt med navnet Hold Hjernen Frisk vil omsætte forskningsbaseret viden til engagerende aktiviteter for seniorer omkring pensionsalderen.

750 seniorer over de næste to år skal deltage i aktiviteterne, som vil finde sted fem forskellige steder i landet, og det er DGI, der leder projektet.

"Hold Hjernen Frisk-projektet fylder en ledig plads for aktiviteter i krydsfeltet mellem motion og kultur. Og det er et innovativt samarbejde mellem foreningslivet, biblioteker og forskning," siger Annette Vilhelmsen, medlem af DGI’s hovedbestyrelse.

Aktiviteter for krop og hjerne sammen med andre

Nye, sjove og interessante aktiviteter for seniorer er på vej. Projektet vil bl.a. skabe tre forskellige typer aktiviteter, som indeholder både fysiske, mentale og sociale elementer.

  • SMART training
  • Naturtræning for seniorer
  • Kulturen i bevægelse - bevægelse i kulturen

Både foreningsliv og biblioteker spiller en vigtig rolle i projektet.

"Landets biblioteker vil blive inviteret til at byde ind med innovative aktivitetsforslag, hvor kultur og bevægelse kan gå hånd i hånd – også uden for huset. Det kan være litteraturvandringer eller udforskning af lokal kultur, natur og historie på cykel, aktiviteter med børnebørn eller noget helt tredje," siger enhedschef Tine Vind fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Seniorer kan selv gøre meget for at forebygge demens

Forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet er videns- og kommunikationspartner i projektet.

For at bringe forskningsresultater rundt i landet skal der bl.a. laves en kort, lettilgængelig bog og en rygsæk med aktiviteter i lokalområdet og øvelser, seniorer kan udføre hjemme.

Lektor Ellen Garde fra Center for Sund Aldring peger på, at forskning viser, at seniorer selv kan gøre meget for at forebygge fx demens.

Det er sundt at diskutere, mens hjertet slår hurtigere

Og seniorer på vej på pension skal inspireres til at holde sig i gang – fysisk, mentalt og socialt.

"De er i en vigtig periode i livet, hvor de skal tage stilling til ændringer i vaner og livsvilkår. Vi vil bidrage med ny viden om, hvordan seniorer selv kan bidrage til, at hjernen stortrives. For eksempel er det sundt for hjernen at diskutere med vennerne og træffe valg, helst mens hjertet slår hurtigere," siger Ellen Garde.

Ny strøm til modne hjerner

Det er DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, der står bag projektet.

Nordea-fonden har støttet pilotprojektet med 6,2 millioner kroner over 2 år.

”Vi vil gerne inspirere flere seniorer til at holde hoved, krop, hverdag og venskaber i gang. Det nyskabende samarbejde mellem forskere, kultur -og idrætsaktører mv. vil sætte ny strøm til modne hjerner,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.