Hurra – nyt udspil gør det nemmere at være frivillig

Efterlønnere og dagpengemodtagere får nemmere ved at udføre frivilligt arbejde. Og DGI’s formand Søren Møller jubler.

62-årige Inge Precht var den første, der fortalte om, at hun som efterlønner måtte stoppe med at være frivillig i et foreningsbaseret fitnesscenter.

Der er rigtig godt nyt til Inge Precht, Merete Høgh, Svend Skifter Andersen og andre efterlønnere og dagpengemodtagere, der gerne vil udføre frivilligt arbejde i en idrætsforening.

For nu vil beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og socialminister Mai Mercado forenkle reglerne. De to ministre har præsenteret et nyt udspil, der gør det nemmere for efterlønnere og dagpengemodtagere at udføre frivilligt arbejde.

Udspillet får både det store smil og et lettelsens suk frem hos DGI’s formand Søren Møller.

 ”Vi er meget tilfredse og glade for udspillet fra de to ministre. Det fjerner en enorm usikkerhed for vores frivillige, hvis regeringens forslag bliver vedtaget,” siger Søren Møller.

Foreningslivet har brug for alle frivillige

Inge Precht og de to andre efterlønnere er blandt dem, der har oplevet, at de måtte stoppe med at være frivillige i et foreningsbaseret fitnesscenter, fordi de ellers ville blive trukket i deres efterløn.

Sagerne kom frem i lyset, da Ankestyrelsen i oktober 2016 afgjorde, at 62-årige Inge Precht ville blive trukket i efterløn, hvis hun var frivillig ulønnet instruktør i den almennyttige forening Sunds Forenings Fitness. Efterfølgende har mindst tre efterlønnere oplevet, at deres A-kasser har sagt nej til, at de kunne være frivillige. 

”De nye regelforenklinger fjerner den usikkerhed, som har afholdt både ledige og efterlønsmodtagere fra at være frivillige. DGI hilser udspillet og forslagene velkomne og opfordrer folketingets partier til at slutte op om dem. Foreningslivet har hårdt brug for alle de frivillige, der vil give en hånd med og gøre en forskel til gavn for andre,” siger Søren Møller.

Ledige kan være frivillige i 10 timer – efterlønnere i 15 timer

De to ministre skal nu forhandle med de øvrige partier om udspillet, der jo kun vedtages, hvis der er flertal for det.

Med de nye regler kan ledige arbejde frivilligt og ulønnet i op til 10 timer om ugen, uden at de risikerer at blive trukket i deres ydelser. Efterlønsmodtagere må være frivillige i op til 15 timer om ugen.

”I DGI har vi på vores møde med Troels Lund Poulsen foreslået, at der ikke var nogen timegrænse. Men med regeringens forslag er problemstillingen løst i praksis, og det er vi meget tilfredse med,” siger Søren Møller.

Ja til at være frivillige i foreningsbaserede fitnesscentre

For DGI er det et meget vigtigt element i udspillet, at der må udføres frivilligt arbejde i foreninger, der kan være i konkurrence med private.

Det vil i praksis betyde, at der ikke lægges hindringer i vejen for instruktører eller bestyrelsesmedlemmer, der udfører frivillig ulønnet arbejde i foreningsbaserede fitnesscentre.

I sagen om 62-årige Inge Precht lagde Ankestyrelsen netop vægt på, at hun var frivillig i et foreningsbaseret fitnesscenter – selvom det var en almennyttig forening kunne den sidestilles med et privat fitnesscenter, mente Ankestyrelsen. Derfor måtte Inge Precht ikke udføre frivilligt arbejde.

DGI’s formand Søren Møller har kaldt Ankestyrelsens afgørelse ”bureaukrati af værste skuffe.”

På vegne af Inge Precht har DGI stævnet Ankestyrelsen ved Retten i Herning for at få afgørelsen ændret, så Inge Precht igen kan være frivillig instruktør uden at blive trukket i sin efterløn. 

Hele Foreningsdanmark ramt af nidkære regler

Ikke kun DGI, men også andre organisationer og foreninger har oplevet problematikken med uklarhed om reglerne for frivilligt arbejde. F.eks. har fodbolddommere og frivillige på madskoler for børn været ramt af reglerne. 

I Avisen Danmark/Fyns Stiftstidende siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at han ikke er stødt på, at frivillige overtager ansattes job.

”Der har ikke været nogle hos mig, der har sagt, at frivilligt arbejde fortrænger massevis af arbejdspladser. Men der har været mange afgørelser i Ankestyrelsen, og her må jeg bare sige, at jeg kan ikke forsvare eller forklare, hvorfor systemet skal være så nidkært. Lur mig om der ikke alligevel vil være nogen, som kan se problemer i vores udspil. Her må jeg bare sige: Det går nok alt sammen. Vi åbner ikke en ladeport - vi indfører sund fornuft,” siger Troels Lund Poulsen.

Socialminister Mai Mercado vil med en ny civilsamfundsstrategi sætte blus under frivilligheden.

"Det er vigtigt at se frivillighed som noget attraktivt, som kan skabe merværdi. Hvis vi indretter systemet, så det bliver opfattet som besværligt, får vi ikke folk til at engagere sig," siger Mai Mercado.