Idrætsforeninger vil gerne samarbejde meget mere med kommunerne

Over halvdelen af idrætsforeningerne er klar til at åbne dørene for sårbare voksne eller udsatte børn og unge – og til at samarbejde mere målrettet med kommunerne. Det viser en ny undersøgelse fra DGI.

62 procent af idrætsforeningerne vil gerne samarbejde med kommunerne om udsatte børn og unge. Foto: colourbox

Flere socialt udsatte børn og unge i idrætsforeningen. Samarbejde om Åben Skole og mere trivsel. Eller brobygning for seniorer til foreningslivet efter et kommunalt genoptræningsforløb. 

Der er mange områder, hvor idrætsforeningerne er klar til at sætte gang i nye aktiviteter sammen med kommunerne. En ny undersøgelse fra DGI, som 1.144 foreningsformænd har besvaret, viser således, at idrætsforeninger generelt er meget åbne over for mere samarbejde med kommunen.

Kommunalpolitikerne bør samle guldæggene op

Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI

Det bør – ikke mindst i kommunalvalgkampen - gøre politikere mere nysgerrige på, hvad det frivillige foreningsliv kan, mener DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen:

”Der er et meget stort potentiale for mere samarbejde. Foreningerne har blod på tanden, og de vil gerne invitere nye med i de aktive fællesskaber. Kommunalvalget er derfor en oplagt anledning til, at lokale politikere og kandidater bliver mere nysgerrige på de kompetencer og ressourcer, der er i det frivillige foreningsliv, og som er med til at binde lokalsamfundet sammen,” siger Charlotte Bach Thomassen. 

62 procent er klar til samarbejde om udsatte børn og unge

I undersøgelsen angiver 62 procent af idrætsforeningerne, at de gerne vil samarbejde med kommunerne om udsatte børn og unge. I dag er det blot seks procent, der har et sådant samarbejde.

”Det ligger dybt i idrætsforeningernes DNA, at de løfter et lokalt samfundsansvar. Undersøgelsen viser, at et stort antal foreninger gerne vil gøre mere end det de plejer og f.eks. få flere udsatte børn og unge med,” siger Charlotte Bach Thomassen.

27 procent af foreningerne ønsker, at kommunen øger hjælpen til udsatte børn og unge, f.eks. med fritidspas eller kontingentstøtte. Og når foreningerne skal svare på, hvordan kommunen bedre end i dag kan styrke foreningens arbejde for børn og unge, så er svarene bl.a., at kommunen kan gøre det lettere for foreningen at tage imod udsatte børn og unge, og at kommunen kan facilitere et tættere samarbejde med skoler/daginstitutioner. 16 procent af foreningerne indgår i dag i et samarbejde om Åben Skole, men hele 55 procent af foreningerne vil gerne.

Meget samarbejde foregår allerede

Undersøgelsen viser, at 56 procent af idrætsforeningerne i dag samarbejder med en eller flere kommunale institutioner, og flertallet oplever, at samarbejdet gør en positiv forskel. De fleste samarbejder handler om idrætsaktiviteter, mens 18 procent af foreningerne samarbejder med kommunens om udvikling af idrætsfaciliteter. Kun få foreninger samarbejder om idræt for forskellige udsatte borgere.

Og faktisk er idrætsforeningernes lyst til mere samarbejde med kommunen også stor, når det gælder voksne. 62 procent af idrætsforeningerne vil gerne samarbejde med kommuner om træning og fællesskaber for borgere efter et sygdomsforløb. 59 procent er klar til at samarbejde om at give ledige borgere et foreningstilbud. Og 47 procent er positive over for at samarbejde om motion og fællesskaber for borgere med psykiske lidelser.

”Det viser, at idrætsforeningerne vil gøre det, de er gode til og samtidig bruge erfaringerne til at gøre endnu mere på nye områder, f.eks. ved at tilbyde idrætsaktiviteter målrettet borgere, der har været igennem et kommunalt genoptræningsforløb, og hvor et foreningstilbud kan styrke både den fysiske, mentale og sociale sundhed. Kommunerne har en masse viden og indsigt, som foreninger kan nyde godt af, og samtidig kan foreningerne tilbyde nogle helt særlige rammer, fordi aktiviteterne alene er lystbetonede,” påpeger Charlotte Bach Thomassen.

Indgår i DGI’s politiske mærkesager

Undersøgelsens resultater indgår i de tre politiske mærkesager, DGI har i forbindelse med kommunalvalget 16. november: Invester i idrættens fællesskaber, samarbejde om børn og unges trivsel samt samarbejde om den fælles velfærd. Og resultaterne vil også indgå i den dialog, DGI har med kommuner og kandidater.

Dyk ned i DGI's 3 mærkesager til kommunalvalget

”I DGI vil vi gerne sætte idrætsforeningerne på politikernes dagsorden. Kommunalpolitikerne bør samle guldæggene op og være nysgerrig på den iværksætterkultur, foreningslivet altid har stået for, og den frivillige saft og kraft der findes i idrætsforeningerne. Vi skal vi øve os på mere samarbejde mellem foreninger og kommuner, og DGI er klar til at hjælpe,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Det er selvsagt ikke alle idrætsforeninger, der har mulighed for eller lyst til at samarbejde om nye målgrupper. Det er afgørende for et godt samarbejde mellem kommunen og foreningen, at foreningen har interessen, ressourcerne og det fornødne engagement, så samarbejdet bliver en god oplevelse for både den enkelte borger, foreningen og kommunen.