Idrætsforeningerne er noget helt særligt – og vi skal værne om værdierne

DGI’s formand Søren Møller fastslog på DGI’s årsmøde, at idrætsforeningerne har en særlig rolle i det danske samfund, og at DGI skal værne om sine værdier.

Idrætsforeninger har medlemmer - ikke kunder eller klienter. Sådan lød det fra DGI’s formand Søren Møller, da han holdt sin mundtlige beretning på DGI’s årsmøde i DGI-Huset Nordkraft i Aalborg den 5. november.

Og idrætsforeninger skal behandles ens – uanset om de tilbyder badminton, gymnastik eller styrketræning.

”I idrætsforeninger og foreningsbaserede motionscentre er der frivillige instruktører og en valgt bestyrelse, og et evt. overskud bliver i foreningen – dvs. der er ikke nogen, der skal tjene penge på det. Det gør foreningslivet til noget ganske særligt. Men det er ikke alle, der har den forståelse, og det er dybt problematisk,” siger Søren Møller.

Folk roder begreberne sammen, når de kritiserer, at fordi folk er frivillige i foreningen, så er det en unfair konkurrence til kommercielle fitnesscentre eller private aktører.

Lav en simpel regel om frivilligt arbejde

Sagen om efterløn og frivillig ulønnet arbejde er et eksempel på, at foreningsbegrebet presses fra flere sider.

Ankestyrelsen vil trække 62-årige Inge Precht i efterløn, hvis hun er ulønnet frivillig instruktør i Sunds Forenings Fitness i Sunds ved Herning. DGI mener, den afgørelse er så forkert, at DGI nu anlægger en retssag mod Ankestyrelsen.

”Min opfordring til politikerne er at lave en simpel regel: Hvis du er frivillig ulønnet i en almennyttig forening, så kan du aldrig blive trukket i sociale ydelser,” siger Søren Møller.

Sagen viser, at der er brug for igen og igen at gøre opmærksom på, at idrætsforeningerne er noget særligt, og at de fundamentalt adskiller sig fra kommercielle fitnesscentre og private udbydere af idræt.

Det er organiseringsformen og ikke aktiviteterne, der er afgørende for, at foreningen er det, man kalder en almennyttig forening.

Bertel Haarder: Vi skal have ryddet op

Sagen med Inge Precht fra Sunds optager også kulturminister Bertel Haarder, og han nævnte den i sin tale på DGI’s årsmøde.

”Det skal vi have ryddet op i. Kontrol er godt, men tillid er billigere – det må jeg kunne overbevise nogle af mine kollegaer i regeringen om. Foreningerne skal have gode vilkår, og de mange ministerier og systemer skal tage øget hensyn til frivillige. Det må ikke være for besværligt at være frivillige, det skal være sjovt og givende,” siger Bertel Haarder.

Puds værdierne af

På DGI’s årsmøde fremhævede Søren Møller også i sin mundtlige beretning, at der er brug for at pudse værdierne i DGI af. Bl.a. fordi samarbejdet med DIF om ’Bevæg dig for livet’ ændrer DGI som organisation. DGI skal derfor være opmærksom på, hvilke værdier, vi gerne vil bringe med ind i samarbejdet.

For når samfundet ændrer sig, så ændrer opgaverne sig. Hvor man tidligere kunne samle folk i kursuscentre i flere dage, så er der i dag større interesse for at arbejde i sociale communities.

”Det er en forandring der afspejles i hele samfundet, men vi er nødt til at lægge en strategi og arbejde efter, og det spiller ind på vores kultur. Men de værdier, der ligger bag, de ændrer sig ikke ret meget,” siger Søren Møller.

Folkelighed har 3 lag

Men DGI skal pudse værdierne af, og når det gælder folkelighed, så er der ifølge Søren Møller tre lag:

  1. et ideologisk. Med en grundforståelse af, at hvert individ har betydning og skal respekteres.
  2. et organisatorisk. Om at ethvert menneske har en stemme, og at det er vigtigt at skabe demokratisk medleven.
  3. et praktisk. I DGI’s tilfælde er det idrætten. Det der er i spil er om at man kan vinde, nå sit mål. Eller relationer og kammeratskab. Eller at man ved at dyrke idræt oplever, at man har det bedre og er mere i live.

Søren Møllers pointe er, at alle tre lag skal være på banen, og de giver farve og mening til hinanden.

”Det er vigtigt, at det er et demokratisk fællesskab hvor der er dyb respekt for det enkelte individ. For hvis det er et ikke demokratisk fællesskab uden respekt, så kunne det være en rockersammenslutning. Det er et værdisystem hvor de 3 lag giver betydning til hinanden. Vi må aldrig gå så langt med udfordringen, at det går ud over ens sundhed,” siger Søren Møller.