IT system i krise blokerer for adgang til foreningslivet

Problemerne står fortsat i kø i implementeringen af politiets nye våbenregister og blokerer reelt for adgang til landets skytteforeninger. Det vækker politisk opsigt og senest er Folketingets ombudsmand gået ind i sagen.

Der er færre pletskud i landets skytteforeninger end normalt. For nye medlemmer må nemlig slet ikke skyde på grund af bøvl med nyt IT system til våbenregistrering. Foto: Jens Hasse

Problemerne med det mangelfulde nye våbenregister bliver mere og mere synlige og får større konsekvenser for skytter og skytteforeningerne landet over for hver dag der går.

For den lange sagsbehandlingstid betyder helt konkret, at nye skytter ikke kan komme ind i foreningerne, ligesom rutinerede skytter risikerer at måtte lade våben blive i våbenskabet.

3.200 venter i kø

En skytte skal, efter fem prøveskydninger, godkendes til at må holde et våben, før vedkommende kan blive aktivt medlem i en skytteforening. Og alle aktive skytter, der ønsker at købe et nyt våben, eller hvor våbentilladelsen er udløbet, skal søge en tilladelse, før de må skyde med deres våben.

Lige nu ligger der 3.200 ansøgninger alene fra foreninger under DGI, der er ramt af de lange sagsbehandlingstider.

Folketingets ombudsmand er gået ind i sagen og DGI følger sagen tæt og har løbende møde med de øvrige organisationer samt med politiet.

Anmoder om møde

Fra politisk side har justitsminister Mattias Tesfaye tilkendegivet, at der vil komme flere ressourcer til Politiets Administrative Center, PAC.

Det er et plaster på såret, men DGI anmoder nu om et møde med ministeren.

Nye medlemmer må vente

For at flytte en vigtig kontrol med våbenregisteret over på et ufærdigt IT-system var en fejl. En fejl, hvor regningen betales af de frivillige og foreningerne.

Helt konkret ved, at nye medlemmer i skytteforeningerne nu kun kan skyde de fem gange, som loven tillader, at de kan skyde med foreningsvåben. Herefter må de nye medlemmer vente i to-tre måneder på den såkaldte vandelsgodkendelse, der er en forudsætning for, at det nye medlem må fortsætte på skydebanen.

”Det er jo tosset at tænke sig en fodboldklub, hvor du er velkommen til træning de første fem gange men så herefter skal vente i to-tre måneder, inden du igen må sparke til en bold. Det lyder absurd, men sådan er virkeligheden i skytteforeningerne med de manglende godkendelser, og derfor kan man jo ikke fortænke nye medlemmer i at falde fra inden de næsten er kommet i gang,” siger Lars Høgh, formand for DGI Skydning.

Våbnene bliver i våbenskabet

En våbentilladelse til en pistol løber i fem år, og derfor får de lange sagsbehandlingstider også betydning for mere rutinerede skytter, hvis våbentilladelse tilfældigvis udløber her i foråret.

For så længe våbentilladelsen ikke er godkendt på ny, så skal våbnet blive i våbenskabet og må hverken bæres eller benyttes.

Det samme gælder for skytter, som køber et nyt våben. De skal have det stående hos våbenhandleren i måneder, før de må tage det med hjem og senere skyde med det i foreningen.

Ny våbenbekendtgørelse

Hele baggrunden for miseren med de manglende godkendelser skal findes i en ny våbenbekendtgørelse, der trådte i kraft den 18. januar 2022.

En del af den er, at alle EU-lande skal have et fælles system for våbengodkendelser og at alle våbendele skal godkendes.
Politiets Administrative Center (PAC) indførte i den forbindelse også et nyt it-system til behandlingen af våbengodkendelser, som viste sig ikke at fungere som ønsket. Siden er det kun sporadisk, hvad der er behandlet af sager og PAC melder selv ud, at sagsbehandlingstiden er meget forlænget.

Se seneste opdateringer fra PAC om forventet behandlingstid

Tidligere tog det cirka en uge at få et nyt medlem i en skytteforening godkendt til at måtte bære våben på en skydebane.