Tusindvis af erhvervsskoleelever får bevægelse på skoleskemaet

Idræt kan bidrage til at styrke trivsel og mindske fravær på velfærdsuddannelserne. Med udsigt til mangel på medarbejdere i eksempelvis ældreplejen, får DGI´s KICK-projekt rosende ord med på vejen.

Bevægelse giver øget trivsel og fastholdelse på erhvervsskolerne. Projekt KICK hjælper skolerne med at få bevægelse på skoleskemaet. Foto: Sjort ApS – Thomas Sinkbæk

Omkring 4000 elever på erhvervsskolerne har enten fået – eller har lige nu – idræt som en del af skoleskemaet.

En gang om ugen tager elever og lærere nemlig ud til en idrætsforening og fægter, spiller floorball, dyrker fodboldfitness eller noget helt fjerde.

Bevægelse giver trivsel

Dermed er knap hver fjerde af landets 86 erhvervsskoler nu en del af Projekt KICK, der skal sikre mere bevægelse på erhvervsskolerne. For bedre sundhed sikrer bedre trivsel, større fastholdelse og bedre muligheder for at fastholde et job efterfølgende.

Senest har Aalborg TECH bredt KICK-forløbet ud til alle grundforløb 1-elever på constructionlinjen. I alt omkring 580 elever.

Fokus på fastholdelse

På SOSU Nykøbing Falster er projektet også bredt ud til hele årgange af kommende SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere. FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund, hvis medlemmer blandt andet yder pleje og omsorg i ældreplejen. Her er der ros fra sektorformand for social- og sundhedssektoren, Torben Klitmøller Hollmann.

”Det er dejligt at se,” konstaterer formanden og fortsætter:

”Ingen er mere i tvivl om, at vi mangler hænder i ældreplejen. Der er derfor brug for mere fokus på fastholdelse, anerkendelse og trivsel i uddannelsen af fremtidens velfærds-medarbejdere,” siger Torben Klitmøller Hollmann.

Se videoen fra SOSU Nykøbing Falster lavet af DGI Storstrømmen herunder

Bevægelse i undervisningen

Netop fastholdelsen og trivslen på uddannelsen er vigtige parametre i KICK-forløbet, hvor lærerne også får et kompetenceløft til at tænke bevægelse og trivsel ind i undervisningen ud over de skemalagte besøg i idrætsforeningerne.

Og de første evalueringer viser, at elever, der er en del af KICK-forløbet, oplever øget trivsel og bedre sammenhold.Det giver i sidste ende lavere frafald, bedre sundhed og dermed også bedre mulighed for at fastholde et job efter endt uddannelse.

Lavere fravær

Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at erhvervsskoler, der etablerer sunde rammer for elevernes hverdag, oplever, at eleverne har bedre trivsel, er mere læringsparate og har lavere fravær. Samt at sundhed spiller en central rolle i forhold til elevernes gennemførelse af en uddannelse og i forhold til efterfølgende at kunne varetage og fastholde et job.

”DGI’s indsats, i samarbejde med skolerne, er derfor helt rigtigt set,” siger Torben Klitmøller Hollmann.

Fakta om projekt KICK

  • Nordea-fonden støtter projekt KICK med 4 mio. kr. Erhvervsskolerne gennemfører projektet i samarbejde med DGI, lokale idrætsforeninger og kommunen.
  • Målet er, at omkring 40 af landets 86 erhvervsskoler deltager i KICK, dvs. over 1.400 lærere og 8.600 elever. Fem år efter projektets afslutning skal over 85.000 erhvervsskoleelever have været aktive med KICK. 85 procent af eleverne skal opleve, at KICK har været med til at øge deres personlige og sociale trivsel.
  • KICK består af tre indsatser på skolen: 1. uddannelse af lærerne, så de kan integrere bevægelse i undervisningen. 2. skemalagt og obligatorisk idræt for eleverne i samarbejde med lokale idrætsforeninger. 3. Ung-til-ung tilgang, hvor eleverne klædes på til selv at sætte gang i idrætsaktiviteter på skolen.
  • Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at elever på erhvervsskoler har en dårligere sundhed og adfærd sammenlignet med unge på andre ungdomsuddannelser. Andelen af unge, som aldrig er fysisk aktive er næsten dobbelt så stor på erhvervsskolerne som på gymnasierne.
  • Siden erhvervsskolereformen i 2015 har det været et krav, at elever på erhvervsskolernes grundforløb har 45 minutters motion og bevægelse dagligt. Der er ingen undersøgelser af, om erhvervsskolerne lever op til kravet.