Kommunalt topmøde skal sætte skub i bevægelsen under corona

27 kommuner skal i regi af Bevæg dig for livet-samarbejdet drøfte, hvordan vi bedst holder gang i dan-skerne under en vinter med coronarestriktioner. Der er særligt fokus på, hvordan vi undgår en gentagelse af den ulighed i aktiviteten, som vi så under forårets nedlukning.

Samfundsomvæltninger som corona rammer socialt skævt. Derfor vil Bevæg dig for livet sammen med kommunerne række ud til dem, der har mest brug for aktivitet og fællesskab. Foto: Peter Baastrup (arkiv)

27 kommuner er 12. november samlet til Politisk Topmøde med idrættens organisationer DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i regi af Bevæg dig for livet-samarbejdet.

Den store konference har deltagelse af administrative medarbejdere og nøglepolitikere fra de 27 nuværende og kommende samarbejdskommuner i Bevæg dig for livet. Mødet skulle oprindeligt være afholdt i Aalborg, men på grund af de stigende smittetal er arrangementet som så mange andre flyttet online.

Øverst på dagsordenen er idræt i en coronatid. Deltagerne skal drøfte, hvordan vi i samspillet mellem kommuner, idrættens organisationer og det lokale foreningsliv både kan fastholde idrætsdeltagelsen under corona og samtidig aktivere nye målgrupper.

”Coronakrisen har skabt et pres på idrætsdeltagelsen. Det har været svært at holde fast i de daglige rutiner i en tid, hvor både foreningslivet, arbejdslivet og ens sociale liv generelt ser helt anderledes ud. Så vi har behov for at samle alle kræfter, så vi kan sikre en aktiv vinter på tværs af landet og alle målgrupper,” siger Niels Nygaard, der er formand for DIF.

Samfundsomvæltninger rammer socialt skævt

Under forårets nedlukning var der en stor skævhed i idrætsdeltagelsen. Mens de højest uddannede stort set fastholdt aktivitetsniveauet, så oplevede de lavest uddannede et fald i aktiviteten på omkring 40 procent.

”Vi ved, at det rammer socialt skævt, når der sker store samfundsomvæltninger. Derfor har vi en særlig forpligtelse til at skabe de bedste rammer for dem, der har mest brug for det. I samarbejdet med landets kommuner kan vi i Bevæg dig for livet skubbe tilbuddene helt ud til de målgrupper, der ikke af sig selv opsøger det, og som måske kan have en tendens til at isolere sig endnu mere i en tid som denne,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

Deltagerne skal på dagen også diskutere ulighed i sundhed samt den mentale sundhed hos unge og teenagere.

Kulturminister Joy Mogensen bidrager på dagen med en videohilsen.

Netop kulturministeren har til foråret indkaldt idrætten og samarbejdskommuner til rundbordssamtaler. Her skal de dele de gode erfaringer og resultater i Bevæg dig for livet på henholdsvis social- og sundhedsområdet og drøfte, hvordan et endnu tættere samarbejde kan gavne både kommunerne, idrætslivet og samfundet som helhed.

Fakta om kommunesamarbejdet:

  • I Bevæg dig for livet er der indgået partnerskab med 22 visionskommuner, som vil gå forrest for at gøre flest mulige danskere aktive.
  • Aftalen aktiverer hele kommunen på tværs af forvaltninger og fokuserer på de målgrupper, hvor vi lokalt i fællesskab kan gøre den største forskel.
  • Udover de 22 visionskommuner er der tre Bevæg dig for livet-kommuner med mindre aftaler.
  • Alene fra 2018 til 2019 er der kommet 21.300 flere foreningsmedlemmer i de 21 samarbejdskommuner, der på daværende tidspunkt var en del af Bevæg dig for livet.

Om Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er visionen i Bevæg dig for livet, der er Danmarkshistoriens største idrætspartnerskab mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund, TrygFonden og Nordea-fonden, og involverer hele Danmark.