Konference sætter fokus på fællesskab, bevægelsesglæde og trivsel

Ny konference skal sætte fokus på fællesskab, glæden ved bevægelse og trivsel blandt børn og unge med overvægt eller andre udfordringer.

Flere undersøgelser viser en markant stigning i overvægt hos danske børn og unge. I indskolingen er ca. 13 procent af børnene overvægtig eller svært overvægtig, mens det gælder for ca. 18 procent i udskolingen – altså næsten hvert femte barn. Antallet er tredoblet i Danmark på bare 30 år, og det går ud over både deres fysiske og psykiske helbred.

Det er en kedelig tendens, mener DGI og Julemærkefonden. Derfor er parterne gået sammen om projektet Jump4fun, der efter succesfuld forankring i 40 af landets kommune, for første gang afholder en landsdækkende konference på Julemærkehjemmet i Skælskør 17. november.

”Vi ønsker at sætte fokus på, hvordan vi nytænker og optimerer arbejdet med børn og unge med overvægt eller andre udfordringer”, siger Jane Sunesen, der arbejder hos DGI Nordsjælland som national projektleder for Jump4fun.

Konferencen har til formål at få flere kommuner til at have fokus og investere i alle børn og unges sundhed og trivsel, også dem, der ikke nødvendigvis kan se sig til rette i de traditionelle foreningstilbud. Derudover skal konferencen bruges som erfaringsudveksling og debatforum for projektets idrætsforeninger, instruktører og projektledere.

Overvægt eller mistrivsel – hvad kommer først?

Konferencen tager via oplæg, paneldebat og workshop udgangspunkt i de to overskrifter ’’Ulighed i sundhed – overvægt blandt børn og unge’’ og ’’Forældresamarbejdets betydning – sådan sikrer vi trivsel og sund vægtudvikling i praksis’’.

Blandt oplægsholderne er Chris MacDonald og Arne Astrup fra Novo Nordisk Fonden som giver inspiration, viden og værktøjer til arbejdet med udfordringer. Konferencen afsluttes med en paneldebat, hvor Charlotte Bach Thomassen, Michael Fenger, Søren Ravn Jensen, Heino Knudsen,
og Birgitte Schmidt vil debattere konkrete handlingsforslag til den stigende mistrivsel blandt børn og unge.

Konferencen henvender sig til beslutningstagere og fagprofessionelle indenfor området fra kommuner og regioner. Derudover er konferencen relevant for foreninger, instruktører og projektledere, der har fokus på børn og unges trivsel og/eller bevægelsesglæde.

Fakta

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI, Julemærkefonden, kommuner og idrætsforeninger. Sammen arbejdes der helhedsorienteret på at skabe et godt træningstilbud til motionsuvante børn og unge i alderen 6-16 år. På et Jump4fun-hold er der fokus på at få sved på panden, have det sjovt og derigennem skabe bevægelsesglæde og øget selvværd.

Jump4fun-hold fungerer som et hvilket som helst andet hold i en idrætsforening og findes i dag i mange forskellige steder, fx i gymnastikforeninger, svømmeklubber og fodboldboldklubber.

Jump4fun findes nu som et tilbud i 75 lokale idrætsforeninger i 40 af landets kommuner.

Yderligere kontakt

Ved spørgsmål henvises til Frederikke De Lichtenberg, National projektmedarbejder for Jump4Fun, 23 11 18 22.