Landsbyens unge skal bekæmpe geografisk ulighed

Djurslands unge går forrest, når et nyt projekt klæder unge i landsbysamfund på til at kunne skabe det ungdomsliv, de efterspørger.

Unge i landets yderområder skal i et nyt projekt selv være med til at skabe det ungdomsliv, de efterspørger (arkivfoto) Foto: Jesper Grønnemark

Unges adgang til offentlig transport, foreninger og events afhænger af, om de bor i Auning eller Aarhus. Det vil et nyt projekt gøre op med – og det hele starter på næsen af Jylland.

Unge på Nord- og Syddjurs skal definere og selv være med til at skabe de tilbud, der gør en forskel for deres ungdomsliv. Projektet hedder ”Unge i landsbyklynger - Ambitiøse og varige fællesskaber” og vil opdyrke konstruktive fællesskaber for alle unge.

Opstartsmøderne foregår den 19. september kl. 19 på Stenvad Mosebrugscenter i Ørum i landsbyklyngen Midt I Norddjurs og 2. oktober kl. 19 på Rosmus Skole i Balle i Landsbyfællesskabet Østdjurs.

Et løft til den enkelte og fællesskabet

Projektet på Djursland bygger videre på en flok unge fra Sdr. Nissums erfaringer. De har egenhændigt skabt et mangfoldigt ungefællesskab på tværs af landsbyer, som indtil videre har resulteret i aktiviteter, en facebookgruppe og et klubhus.

”Det er dét initiativ, vi vil dyrke i landsbyerne over hele landet. Vi vil etablere nye fælleskaber, som giver alle unge i Danmark mulighed for at løfte sig selv og hinanden, og dermed være med til at løfte hele lokalområdet,” siger Lise Grønbæk, som er lokaludviklingskonsulent i DGI.

Engagement og fællesskab

Landsbyklynger er DGI’s model for udvikling af lokalsamfund på landet. I klyngerne samarbejder landsbyer om det gode liv i og omkring landsbyer. Og her har de unge en afgørende rolle.

VELUX FONDEN støtter det treårige ungeprojekt med 3,2 mio. kr. Med det nye projekt er det desuden målet, at unge i en socialt udsat position også har lyst til at deltage.

DGI forventer, at projektet kan medvirke til at fremme udviklingen af metoder, der på tværs af ressourcer, alder og sociale baggrunde kan skabe engagement, medborgerskab og konstruktive fællesskaber blandt unge i Danmarks geografiske yderområder.

I alt seks klynger skal arbejde med unge og ungdomsliv i Danmarks yderområder.

Om Landsbyklynger

I landsbyklynger samarbejder nabolandsbyer og bruger hinandens styrker til at skabe et grundlag for det gode liv på landet. Målet er at styrke livet på landet.

Læs mere om projektet på landsbyklynger.dk