Langt mellem unge formænd i idrætsforeningerne

Du gør en forskel, får masser af ledelseserfaring og plusser på CV’et. Alligevel er der langt mellem bestyrelsesmedlemmer under 30 år i idrætsforeningerne.

24-årige Christian Damgaard (tv) er formand for Copenwater. Han opfordrer flere unge til at kaste sig over bestyrelsesarbejdet i idrætsforeningerne

Unge formænd i idrætsforeningerne er en mangelvare. I en spørgeskemaundersøgelse, DGI har gennemført blandt mere end 1500 idrætsforeninger, svarer blot 3 procent, at deres formænd er under 30 år.

Det er ærgerligt, mener DGI’s hovedbestyrelsesmedlem Hanne Lene Haugaard, for unge gør en positiv forskel i foreningslivet.

Jesper Poulsen sagde ja tak til at blive formand for gymnastikafdelingen i Christiansfeld IF, da han var 26 år.

”Som formand får du en masse erfaringer med at håndtere udfordringer, og du er med til at bestemme, hvordan foreningen skal udvikle sig. Det er sjovt, og jeg håber, det gør en forskel på en positiv måde, at jeg er yngre end de andre bestyrelsesmedlemmer. Jeg tænker nok lidt anderledes.” siger Jesper Poulsen, der nu er 27.

Bestyrelsesarbejde skal gøres interessant

DGI's undersøgelse viser, at kun 45 ud af de adspurgte 1565 idrætsforeninger har en formand på under 30 år, hvilket svarer til 3 procent. Blandt de menige bestyrelsesmedlemmer er 12 procent under 30 år.

Hanne Lene Haugaard er medlem af DGI’s hovedbestyrelse og har arbejdet meget med at sætte udvikling og nytænkning på dagsordenen i idrætsforeningerne. Hun opfordrer foreningerne til at målrettet efter flere unge i bestyrelsen.

”Det er ærgerligt, at der er så få unge i bestyrelserne, for det afspejler ikke, at rigtig mange medlemmer i foreningerne er børn og unge. Vi skal arbejde på at gøre bestyrelsesarbejdet interessant for unge og signalere, at det er meget andet end et møde om måneden. Det er her, du kan gøre en forskel og arbejde med de opgaver, du tænder på,” siger hun.  

Unge frontfigurer gør en forskel

I idrætsforeningerne er der tradition for at rekruttere via netværk. Når netværket bliver ældre, kan det være svært at få øje på og tiltrække yngre kræfter. Hanne Lene Haugaard fremhæver, at det ikke nødvendigvis er et problem, at de fleste omkring bordet er lidt grå i toppen, når der er bestyrelsesmøder i idrætsforeningerne.

”Men hvis vi ikke tager manglen på unge alvorligt, så får foreningerne en stor udfordring med at gøre sig attraktive. Og når unge får plads, får de mulighed for at øve sig i at lede, organisere, samarbejde og kommunikere,” siger Hanne Lene Haugaard.

Fedt at sætte retningen

I København tog 24-årige Christian Damgaard og hans bror Jesper i foråret 2015 initiativ til at starte en helt ny forening op for åbent vand-svømmere. Og Christian Damgaard blev den første formand for foreningen Copenwater, der nu har 85 medlemmer.

”At være formand og bygge en forening op er utrolig spændende. Det giver det mig rigtig meget erfaring, og det er også noget, jeg skriver på CV’et. Jeg vil klart opfordre flere unge til at kaste sig ud i det, for det er utrolig fedt at være med til at sætte retningen og få flere glade svømmere med,” siger Christian Damgaard.

Fakta om undersøgelsen:

  • Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt kasserer i idrætsforeninger, der er medlem af DGI. 1565 har besvaret spørgeskemaet.
  • Flest formænd dvs. 67 procent er i alderen 40-59 år. Blot 3 procent af formændene er under 30 år, mens 30 procent er over 60 år.
  • At der er få unge går igen blandt næstformænd, kasserere og sekretærer. Her kun hhv. 6, 3 og 7 procent er under 30 år.
  • På de menige bestyrelsesposter er 12 procent under 30 år. Det svarer stort set til aldersgruppens andel af befolkningen, idet de 20-29-årige udgør 12,8 procent af befolkningen.