Målet er reelle byrdelettelser for foreninger

Tre forslag til at lette byrder for foreninger og banker kom på bordet, da en arbejdsgruppe, som DGI har deltaget i, præsenterede et nyt idekatalog. Nu venter det politiske arbejde, det skal gøre det lettere at være foreningsbankkunde.

Danmark er et foreningsland med omkring 100.000 foreninger. Og foreninger har brug for en bankkonto. Men mange frivillige i foreningslivet oplever, at det er bøvlet og besværligt at være bankkunde, for bankerne skal sikre, at der ikke foregår hvidvask, økonomisk kriminalitet eller terrorfinansiering.

På en konference 24. juni stod det klart, at både foreninger og banker har et ønske om at lette de byder, der er i dag. På konferencen blev der offentliggjort et idekatalog med forslag til at gøre det nemmere for foreninger og banker. Idekataloget sendes nu til politikerne på Christiansborg.

3 forslag til at lette byrderne

8 civilsamfundsorganisationer, herunder DGI, har været med i den arbejdsgruppe, der står bag idekataloget. Finans Danmark har været formand. Idekataloget indeholder anbefalinger på tre konkrete områder.

  1. At der udvikles en ny model for risikoklassificering, så flere foreninger vurderes at være lavrisiko. Det vil sikre, at alle ikke nødvendigvis skal gennem samme omfattende sikkerhedsprocedurer. En ny model skal være klar i 2. halvår af 2021.
  2. At der kommer en ny frivillig digital selvbetjeningsløsning. Det kunne være i regi af CVR, der kan lette kravene til dokumentationsudveksling.
  3. At der udarbejdes en guide til de formelle rammer for foreningerne. Det kan hjælpe foreningerne i deres dialog med pengeinstitutterne og skabe større transparens blandt andet i forbindelse med tegningsregler og proces for kasserer- og formandsskifte.

Ministre: Det skal være lettere for foreningslivet

Som indledning til konferencen takkede kulturminister Joy Mogensen for idekataloget og anbefalingerne. Hun vil nu sammen med erhvervsminister Simon Kollerup indkalde de politiske ordførere i Folketinget til en drøftelse af, hvordan politikerne kan arbejde videre med anbefalingerne.

”Der er kun en vej videre herfra – det er at finde en måde at gøre det lettere at være forening på.  Foreninger står for samfundssind og demokratisk medleven, og det kan og skal blive lettere for de frivillige. Det er dem, der skaber aktiviteterne, og de skal lave det, de brænder for og det, deres forening handler om. Den her udfordring skal vi løse. Men det er ikke en enkelt opgave,” sagde Joy Mogensen.

Også erhvervsministeren pegede på, at det er en svær balance.

”Vi skal have styr på pengene, så kriminelle og terrorister ikke får frit lejde eller udnytter de huller, der kan være. På den anden side så skal det ikke være den almindelige dansker, der betaler prisen, men som det er nu, så er det kassereren der får bøvlet. Vi skylder jer i foreningslivet at gøre det så let som muligt,” sagde Simon Kollerup.

DGI: Nu starter arbejdet for alvor

Fra DGI er det Rasmus Larsen Lindblom, chef for DGI Politik & Presse, der har deltaget i arbejdsgruppen. Og selvom problemerne langt fra løses med et snuptag, så er han forsigtig optimistisk i forhold til det videre forløb.

”Det skal være nemmere at være foreningsfrivillig uden at opleve unødig bøvl i kundemødet med bankerne. Med anbefalingerne i idekataloget er den fælles forventning, at der vil blive handlet fra politisk side, så foreninger og pengeinstitutter hurtigst muligt vil opleve reelle byrdelettelser og frigjorte ressourcer,” siger Rasmus Larsen Lindblom.

Han fremhæver arbejdsgruppens anbefaling om en ny model for risikoklassifikation, der skal sikre at flere foreninger vurderes at være lavrisiko og derfor ikke skal gennem en række administrative procedurer i mødet med banken.

Nu sender en enig arbejdsgruppe anbefalingerne til Christiansborg og nu arbejdet starter for alvor.

”DGI går sammen med de øvrige organisationer ind i det videre arbejde med en forventning om konkrete tiltag, der letter hverdagen for frivillige i idrætsforeningerne, også gerne i form af lavere gebyrer. Uden at gå på kompromis med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering,” siger Rasmus Larsen Lindblom.  

Foreninger oplever samarbejdet med banker som bøvlet

På konferencen kom det frem, at mange foreninger oplever samarbejdet med banker om meget bureaukratisk. Det er svært for foreninger at få en bankkonto, bøvlet når der skiftes bestyrelsesmedlemmer, der er udfordringer med gebyrer og bankerne har forskellige regler.

Og selvom mange foreninger lokalt har et godt samarbejde med banken, så er der også banker, der betragter foreninger på lige fod som virksomheder. Mange foreninger undrer sig over, at de skal bruge så meget tid på papirarbejde, når de langt hellere vil koncentrere sig om andre opgaver, f.eks. aktiviteter i foreningerne.

Men samtidig har bankerne et ansvar for at undgå, at bankkonti bruges til økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering. Og problemet er reelt, pointerede Finans Danmark, der dog ikke kunne sætte tal på, hvor stort problemet er blandt foreningskonti.  

”Det drejer sig ikke om, at det kan være mange, men der kan være en afgørende sag. Det er noget der forekommer, det er ikke bare tænkte eksempler,” sagde Kjeld Gosvig-Jensen fra Finans Danmark, der har været formand for arbejdsgruppen.

De fire folketingspolitikere, Sten Knuth (V), Kasper Sand Kjær (A), Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Marianne Jelved (R) der deltog i debatten på konferencen, var alle klar på at lette byrderne for foreningerne. Og der var også ros til bankerne og Finans Danmark til at være klar til at finde løsninger. Det giver en forpligtigelse til at nå et resultat på Christiansborg.

Fakta om konferencen og arbejdsgruppens idekatalog

  • Konferencen 24. juni kommer i kølvandet på, at der i februar 2021 blev nedsat en arbejdsgruppe, som kunne komme med konkrete forslag til, hvordan der kan sikres en balance mellem på den ene side at holde fokus på bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering – og på den anden side at lette de byrder, mange foreninger oplever som følge af hvidvaskreglerne.
  • Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra DGI, Civilsamfundets Brancheforening, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), ISOBRO, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Danske Seniorer og Finans Som observatører har deltaget Erhvervsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Finanstilsynet, Kulturministeriet og Hvidvasksekretariatet