Mangel på idrætsfaciliteter skygger for sundhed og trivsel

Mangel på haller, baner og andre idrætsfaciliteter spænder ben for sundheden. Derfor bakker DGI op om, at anlægsloftet også suspenderes for næste år.

Selv om befolkningstallet stiger og flere dyrker idræt, så følger kommunernes investeringer i idrætsfaciliteter slet ikke med. Foto: Jens Astrup

Det er ikke let at spille fodbold, hvis der hverken er bane eller mål. Eller at dyrke springgymnastik uden hal, trampolin og madrasser.

Selv om befolkningstallet stiger og flere dyrker idræt, så følger kommunernes investeringer i idrætsfaciliteter slet ikke med. Faktisk er kommunernes forbrug på idrætsfaciliteter pr. indbygger faldende.

Derfor har DGI ønskesedlen klar til Kommunernes Landsforening og Regeringen, når der i disse dage forhandles om rammerne for kommunernes økonomi for 2021. Det såkaldte anlægsloft bør suspenderes også for 2021.

Tilbage i marts valgte politikerne nemlig at suspendere anlægsloftet for i år for at holde hånden under beskæftigelsen under corona-krisen. Et vigtigt tiltag, som DGI bakkede op under forhandlingerne

Læs mere 

Kan fylde hold fire gange

De manglende faciliteter betyder, at idrætsforeningerne i de store byer ikke kan byde alle dem, der ellers gerne vil dyrke idræt, inden for i fællesskaberne. Simpelthen fordi der ikke er hal- eller banetider nok.

Det gælder eksempelvis i AGF Gymnastik, hvor der sagtens kunne være mange flere medlemmer, hvis ellers de fysiske rammer var til det.

”Vi kunne fylde vores børnehold både tre og fire gange. Vi er 1.100 medlemmer og har nået den maksimale kapacitet, men kunne sagtens være flere, hvis vi bare kunne få flere haltider, siger formand i AGF Gymnastik, Peter Bogø Pilely, der også er leder- og foreningsudviklingskonsulent i DGI. 

Lange ventelister i København

Også i København er udfordringen til at tage at føle på. DGI Storkøbenhavn gennemførte allerede sidste år en større undersøgelse blandt forældre bosat i Københavns Kommune. Mere end hver anden af de 1.200 adspurgte forældre har prøvet at stå eller står pt. på venteliste til en idræt til deres barn.

Se hele undersøgelsen

Den virkelighed kan formanden for Ketchersportens Hus på Amager i den grad genkende. Her arbejder formand Kristian Boye Nielsen for etableringen af nye rammer for blandt andet badminton, squash, tennis og bordtennis med flere foreninger under samme tag.  

”Vi kan jo se lange ventelister til blandt andet badminton for især børn og unge i hele København. Vi har en god dialog med Københavns Kommune og får kommunen, ligesom andre kommuner, bedre muligheder for at bruge penge på idrætsanlæg, så vil det være en enorm gevinst for flere aktive børn," siger Kristian Boye Nielsen.

DGI - Anlægsloftet skal også suspenderes for 2021

Det er med eksempler som dem i Aarhus og København, at DGI nu bakker op om, at anlægsloftet også suspenderes i 2021, når Kommunernes Landsforening og Regeringen i disse dage forhandler om kommunernes økonomi for netop 2021.  

På landsplan taler tallene da også sit tydelige sprog: Kommunernes investeringer i idrætsfaciliteter har ikke fulgt med befolkningstallet. Det viser de dugfriske regnskabstal fra Danmarks Statistik for 2019, som DGI har analyseret.

Men mange kommuner vil gerne bruge penge på idrætsfaciliteter. Det viser KL's seneste undersøgelse fra magasinet Momentum, hvor kultur & fritidsområdet står højt, men hvor der også er muligheder for synergier i forhold til flere funktionaliteter, når en ny skole bygges.

Her kan du læse undersøgelsen fra magasinet Momentum 

DGI anbefaler:

  • At anlægsloftet også suspenderes for 2021.

I forvejen er anlægsloftet ophævet for 2020 som følge af regeringens aftale med KL den 26. marts - for at understøtte dansk økonomi i forbindelse med corona-krisen.

  • At kommuner indtænker idrætsfaciliteter og foreningsmødesteder, når eksempelvis en skole skal renoveres eller en børnehave skal bygges.
  • At idræt og bevægelse får en central rolle i den kommunale fysiske planlægning, så udviklingen af idrætsfaciliteter matcher lokale behov, demografi og idrætsvaner.