Ministeren om efterlønssagerne: Vi må lade den sunde fornuft råde

Det skal være nemmere for folk at være frivillige i en forening, når de er på efterløn, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Fedt at du er frivillig - det gælder også efterlønnere og dagpengemodtagere, mener DGI Foto: Peter Baastrup (arkiv)

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil gerne gøre det nemmere for efterlønnere og dagpengemodtagere at være frivillige i en forening. Det står klart, efter DGI’s formand Søren Møller den 7. februar var til møde med ministeren i Beskæftigelsesministeriet.

”Reglerne skal understøtte og ikke modarbejde det frivillige arbejde. Her må jeg bare sige, at vi har set eksempler på, at reglerne virker alt for stive,” siger Troels Lund Poulsen.

Han slår fast, at det frivillige arbejde er vigtigt for foreningslivet og de frivillige organisationer og bidrager til sammenhængskraften i vores samfund.

Det skal være nemmere at være frivillig

Mødet mellem Troels Lund Poulsen og DGI er kommet i stand, efter flere frivillige efterlønnere har måttet stoppe som frivillige, fordi deres a-kasser ellers vil trække dem i efterløn.

DGI’s formand Søren Møller har kaldt udviklingen en katastrofe, ligesom han har opfordret beskæftigelsesministeren til at forenkle reglerne.

Efter mødet med Troels Lund Poulsen er Søren Møller positiv:

Ministeren var meget imødekommende, og han slog fast, at vi må lade den sunde fornuft råde. Han sendte også et signal om, at han vil gøre det nemmere at være frivillig, mens man er på dagpenge eller efterløn. Det er glimrende,” siger Søren Møller.

Ministeren er klar til nye og mere enkle regler

Ifølge Troels Lund Poulsen var det netop udfordringer fra virkeligheden, han talte med Søren Møller om:

”Jeg vil tage DGI’s indspark med i det videre arbejde, hvor vi skal se på, hvordan reglerne på området kan lempes. I løbet af foråret vil jeg præsentere et udspil til nye og mere enkle regler for frivilligt arbejde med henblik på at lave en politisk aftale med Folketingets partier,” siger ministeren.

Inge Prechts sag skal for Retten i Herning

Dermed er der håb forude for de efterlønnere, der er kommet i klemme. DGI har kendskab til mindst 4 efterlønnere, der af deres a-kasser har fået besked om, at hvis de laver frivillig ulønnet arbejde i deres foreningsbaserede motionscenter, så vil de blive trukket i efterløn.

En af de 4 er 62-årige Inge Precht fra Sunds ved Herning Her har Ankestyrelsen i en afgørelse skrevet, at hun skal trækkes i sin efterløn, hvis hun er frivillig ulønnet instruktør i Sunds Forenings Fitness.

Læs mere om Inge Precht: Det er ærgerligt, at jeg ikke kan være frivillig på grund af en dum afgørelse

DGI er så utilfreds med Ankestyrelsens afgørelse, at DGI har anlagt en retssag. Dvs. DGI som mandater for Inge Precht har indleveret en stævning til Retten i Herning.

Udover retssagen arbejder DGI på det politiske plan med at gøre det nemmere at være frivillig, bl.a. med mødet i Beskæftigelsesministeriet.

”Vi er glade for at ministeren har lyttet. Det kan få stor betydning for hele foreningslivet i Danmark,” siger Søren Møller.