Move For Fun eksporterer dansk bevægelsesglæde til børn i flere lande

Socialt udsatte børn i flere lande skal opleve glæden ved at bevæge sig. Det er målet med det nye projekt, Move For Fun, som DGI, Novo Nordisk og den internationale breddeidrætsorganisation ISCA står bag.

DGI Verdensholdet har stor erfaring med at holde workshops i forskellige lande. Verdensholdets bevægelsesglæde smitter, og det skal være med til at motiverer socialt udsatte børn og unge i Move For Fun-projektet. Foto: Mads Klim Jacobsen (arkiv)

Med projektet Move For Fun skal børn i flere lande have mulighed for at være fysisk aktive. DGI har sammen med Novo Nordisk og ISCA udviklet det nye projekt.

Move For Fun tager udgangspunkt i DGI’s projekt Jump4Fun, som kombineres med lokale initiativer i de enkelte lande. Jump4Fun startede i 2013 i Nordsjælland i et samarbejde mellem DGI, Julemærkefonden og ph.d. og børnelæge Birgitte Johanne Schmidt som et særligt foreningstilbud målrettet børn, f.eks. med overvægt, der ikke af sig selv deltog i de traditionelle idrætsaktiviteter.

”I DGI har vi stor erfaring og viden om børn og unges motivation for at dyrke idræt. Jump4fun aktiviteter er et tilbud målrettet inaktive og udsatte børn med vægt på idrætsaktive fællesskaber i fritiden. Vi er meget glade for, at de erfaringer nu i samarbejde med Novo Nordisk og ISCA kan eksporteres til andre lande og tilpasses et lokalt set-up,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen. 

Læs mere om Jump4Fun

I Danmark findes Jump4Fun i dag i 53 idrætsforeninger i 26 kommuner, og yderligere 25 foreninger er på vej med tilbuddet. Og Jump4Fun er en succes: 92 procent af børnene til Jump4Fun er blevet gladere for at bevæge sig. Jump4Fun giver ikke blot børnene sved på panden, der er er fokus på bevægelsesglæde, godt kammeratskab og fællesskabsfølelse, og der et tæt samarbejde mellem idrætsforeningen, kommunen, børn og forældre.

10.000 børn i hvert land

Projekt Move For Fun starter som et pilotprojekt i Polen og England, og i løbet af 18 måneder er det målet at engagere 10.000 børn i udsatte boligområder. Move For Fun er målrettet børn i alderen 6-12 år. De introduceres til sjove aktiviteter, hvor alle kan være med. Og der er indgået aftaler med to organisationer, der sætter gang i Move for Fun-hold på skoler enten som en del af undervisningen eller et ekstra tilbud.

Mere om Move For Fun

Planen er, at projektet udvides til flere lande i takt med genåbning efter Corona-pandemien.

”Vi håber partnerskabet med DGI og ISCA og lokale organisationer kan blive en globalt bæredygtig model for at fremme fysisk aktivitet blandt socialt udsatte børn. Fysisk inaktivitet og ulighed i sundhed er et globalt problem, som kræver nye løsninger på tværs af sektorer,” siger Niels Lund, der er Vice President for Global Prevention & Health Promotion i Novo Nordisk.

80 procent af verdens unge er ikke aktive nok

I dag er det på verdensplan 80 procent af unge, som ikke overholder WHO’s anbefalinger om at være fysisk aktive en time om dagen. Især socialt udsatte børn og unge bevæger sig ikke så meget som anbefalet, og det går både ud over den fysiske, sociale og mentale sundhed.

De stigende sundhedsudfordringer er baggrunden for Move For Fun. Fysisk inaktivitet er den fjerde førende risikofaktor for global dødelighed. Det er bevist, at øget fysisk aktivitet bidrager til forebyggelse af livsstilssygdomme som f.eks. kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Move for fun skal motivere børn og unge til bevægelse og det primære er, at tilbuddet skal være sjovt at deltage i. Det handler også om kropslig dannelse - at børn, som tidligt i livet får gode oplevelser med fysisk aktivitet, har større sandsynlighed for at holde fast i gode bevægelsesvaner senere i livet.

Verdensholdets bevægelsesglæde smitter

Og der er et stort behov for fysiske aktivitetsprogrammer, der retter sig mod de mest udsatte børn. Det har den internationale breddeidrætsorganisation ISCA dokumenteret, og det samme har DGI Verdensholdet oplevet, når gymnasterne på deres verdensturne har stået for workshops og shows i forskellige lande. Det fortæller Mette Holm Rod, der er general manager for DGI Verdensholdet:

”Vi ønsker at skabe rammer, der kan sikre et godt idrætstilbud der også kan nå ud til børnene i de dårligst stillede samfund. Samtidig er vi glade for, at DGI Verdensholdet forhåbentlig får mulighed for at besøge de nye idrætstilbud. Verdensholdet er ikke blot dygtige gymnaster, de er også repræsentanter for den danske foreningsverden, hvor alle kan være med. Og så har Verdensholdet solid erfaring med at holde workshops i forskellige lande. Verdensholdets bevægelsesglæde smitter, og det motiverer børn og unge og giver dem lyst til at være aktive,” siger Mette Holm Rod.

DGI’s 13. Verdenshold blev udtaget i maj 2021, og afhængig af corona-situationen ventes holdet med 28 gymnaster at besøge de nye Move For Fun-hold i Polen og forhåbentlig også i England. Det er samtidig DGI Verdensholdet, der driver Move For Fun-projektet i samarbejde med ISCA og Novo Nordisk.