Nu skal benspænd for foreningerne kortlægges

Idrætsforeninger kan skrive til en særlig mailadresse om de bureaukratiske byrder og andre barrierer, de oplever. Opfordringen kommer fra kulturminister Ane Halsboe, og DGI bakker op.

Der skal være færre byrder for foreningslivet, så frivillige ikke mister gejsten. Det er målet med kulturministerens kortlægning. Arkivfoto Lars Holm.

Idrætsforeninger skal nu hjælpe med at kortlægge, hvilke bureaukratiske byrder og andre barrierer, de oplever i hverdagen. Det er kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, der sætter gang i flere undersøgelser af bureaukrati i landets foreninger. Målet er at lempe de byrder, der dræber gejsten hos de frivillige og skræmmer dem væk.

Kulturministeriet har således oprettet en særlig mailadresse meldetbenspaend@kum.dk Her kan alle melde ind med de barrierer, de oplever. Mailen er åben frem til 15. juni. 

Desuden gennemfører Kulturministeriet en spørgeskemaundersøgelse, der blandt andet sendes til alle DGI's 6.600 idrætsforeninger. Undersøgelsen skal vise, hvilke bureaukratiske byrder foreningerne oplever, og hvilke forslag til lempelser der er.

DGI bakker op

Ifølge DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen er det vigtigt, at kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen nu kortlægger det benspænd, der kan være for foreningsarbejdet.

"Foreningerne er Danmarks DNA. Det er helt rigtigt set, at regeringen og kulturministeren nu igangsætter en større undersøgelse af benspænd og byrder for de lokale foreninger. Den viden forpligter både regering og Folketing til at handle," siger Charlotte Bach Thomassen. 

Hun opfordrer derfor alle foreninger til at besvare det spørgeskema, de vil modtage, ligesom foreninger opfordres til at melde barrierer ind via Kulturministeriets særlige mailadresse.

Målet er at fastholde gejsten hos frivillige

Kulturministeriet skriver i en pressemeddelelse, at foreningslivet oplever flere og flere bureaukratiske byrder. Det kan få frivillige til at miste lysten til at være aktive.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Foreningerne er rygraden i Danmark. De skaber fællesskaber, demokratisk dannelse, trivsel og livsglæde. Derfor bekymrer det mig, når jeg hører, at frivillige mister gejsten eller skræmmes væk af administrativt bøvl. De frivillige skal bruge tiden på det, de er gode til, og det, som de brænder for. Ikke administration af regler, som de ikke kan se den sunde fornuft i. Jeg tager nu initiativ til at forsøge at lempe de bureaukratiske byrder, der skræmmer de frivillige væk. Det er muligt, at vi ikke kan løse alle problemerne, men vi bliver nødt til at prøve alligevel. Første skridt er at finde ud af, hvor skoen trykker mest. Vi mangler simpelthen data om, hvordan foreningerne konkret påvirkes af love og regler. Og det er den helt konkrete viden, vi går i gang med at indsamle nu.”

Kulturministeriet vil også foretage en lov- og regelgennemgang på Kulturministeriets område.