Ny forskning: Fysisk og mental sundhed går hånd i hånd

Et nyt studie sætter spot på den positive sammenhæng mellem mental sundhed og fysisk aktivitet. Det arbejder Bevæg dig for livet målrettet på at understøtte.

Nyt studie viser, at der er sammenhæng mellem fysisk og mental sundhed. Foto: Frederik Tybjerg Sjort film

Flere studier har allerede slået fast, at der er sammenhæng mellem dårligt psykisk helbred og et lavt aktivitetsniveau. Nu viser et nyt omfattende studie fra Statens Institut for Folkesundhed, at mental sundhed har betydning for, hvor fysisk aktiv man er, hvilket ikke tidligere er blevet grundigt belyst.

Samtidig understreger undersøgelsen, at pilen peger begge veje, da mere fysisk aktivitet også giver bedre mental sundhed:  

”Der er tale om en positiv, opadgående spiral. God mental sundhed øger tilbøjeligheden til at dyrke fysisk aktivitet. Og dyrker man fysisk aktivitet, er der samtidig større chance for at opnå en bedre mental sundhed,” siger videnskabelig assistent Julie Ibáñez Román ved Statens Institut for Folkesundhed.

Hun tilføjer:

”Studiet indikerer, at god mental sundhed er et vigtigt udgangspunkt for at være fysisk aktiv. Derfor er det essentielt, at man sørger for at fremme trivslen, da det vil bidrage til en bedre motivation for fysisk aktivitet.”  


Mange Bevæg dig for livet-initiativer er sat i søen 
 

I Bevæg dig for livet har der hele tiden været fokus på, at idræt og bevægelse kan påvirke den sociale og mentale sundhed i en positiv retning, og en lang række indsatser er sat i søen de seneste år. 

For eksempel bygges der bro mellem idrætsklubber og videregående uddannelser i studiebyer, så unge tilflyttere hurtigt kan blive en del af de meningsfulde idrætsfællesskaber.

Der er trivselsinitiativer for socialt udsatte, og i Parasport og Idræt for Sindet arbejdes der målrettet for at styrke idrætstilbuddene for mennesker med funktionsnedsættelse mentale vanskeligheder.

”Idræt, fysisk aktivitet og foreningsliv kan bidrage med noget helt unikt og kan øge vores fysiske såvel som sociale og mentale sundhed. Derfor arbejder vi målrettet på at danne de bedste vilkår for, at endnu flere danskere dyrker motion og bliver en del af de gavnlige idrætsfælleskaber,” siger Simon Larsen, der er programleder i Bevæg dig for livet.

Vil du gerne være en del af et idrætsfællesskabet og øge din mentale sundhed? Så kan du hente inspiration her. 

FAKTA OM STUDIET

  • Studiet viser, at danskere, der har bedre mental sundhed, har en større tilbøjelighed til at være fysisk aktive. Selv et moderat niveau af mental sundhed har en positiv indvirkning på det fysiske aktivitetsniveau.
  • Undersøgelsen indikerer også, at mere fysisk aktivitet fører til en øget mental sundhed. Dette er tidligere blev påvist i andre undersøgelser. 
  • Resultaterne er baseret på information fra 5.000 danskere, som i 2019 blev bedt om at besvare spørgsmål om deres mentale sundhed og deres niveau af fysisk aktivitet i løbet af en uge. Året efter blev de bedt om at svare på de samme spørgsmål igen. 

OM BEVÆG DIG FOR LIVET

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere visionen.