Ny undersøgelse: Danskerne er bekymrede for børn og unges trivsel

6 ud af 10 danskere er bekymrede for børn og unges trivsel – og ligeså mange mener, at der er for stort fokus på at præstere og opnå resultater. Det viser ny undersøgelse foretaget af Norstat. DGI’s formand mener, at alle voksne må handle nu, for trivselsregnskabet blinker rødt.

Vi skal give idrætten tilbage til børn og unge, og alle voksne skal tage ansvar for, at det bliver muligt, siger DGI's formand Charlotte Bach Thomassen. Foto: arkiv

Vi skal lette presset på børn og unge og skabe frirum og fællesskab, så vi undgår, at så mange mistrives. Det siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen på baggrund af en ny undersøgelse, der viser, at danskerne er bekymrede for børn og unges trivsel.

Norstat har foretaget undersøgelsen for DGI blandt et repræsentativt udsnit af danskere og blandt børneforældre. Den viser, at 59 procent af danskerne er bekymrede for unges trivsel, mens 54 procent er bekymrede for børnenes trivsel.

Og hvad der er ligeså interessant: 57% af danskerne mener, at børn og unge i samfundet mødes af et for stort fokus på at præstere og opnå resultater. Blandt børneforældrene er tallet hele 62 %.

”Vores trivselsregnskab er blinkende rødt, og alle voksne omkring børn og unge skal handle for at vende den negative udvikling. Vi skal fokusere på forebyggelse, så vi undgår at blive ved med at have røde tal i regnskabet. Og undersøgelsen bekræfter, at vi skal skrue op for frirum og fællesskaber og ned for præstationspres og ensidigt fokus på resultater,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Børn og unges motivation skal fylde i hverdagen

Talrige undersøgelser og rapporter har vist, at det går den forkerte vej med børn og unges trivsel. Mange børn og unge oplever stigende forventningspres, flere har særlige behov eller diagnoser, og antallet med skolevægring stiger.   

Charlotte Bach Thomassen pointerer, at børn og unge i højere grad skal sættes fri fra voksenstrukturer og voksenlogik.

”Det er meget interessant, at 62 procent af børneforældrene mener, der er for stort fokus på at præstere og opnå resultater. Det skal vi handle på i skolen og i fritiden, og der er brug for, at vi ændrer vores mindset, så børn og unges hverdagsliv i højere grad handler om deltagelse frem for resultat,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: Børneforældre: En variereret skoledag er vigtig

Giv idrætten tilbage til børn og unge

Det gælder også i idrætsforeningerne.

”Vi skal give idrætten tilbage til børn og unge, og alle voksne skal tage ansvar for, at det bliver muligt. Der skal fokus på, hvad der motiverer og giver gode oplevelser,” siger Charlotte Bach Thomassen. 

Og det bakker børneforældrene op om. Ifølge undersøgelsen mener 88 % af børneforældrene, at det er vigtigt, at idrætsforeninger skaber glæde via idræt og motion. 49 % af mener, der er et for stort fokus på at præstere og opnå resultater, når børn og unge går til idræt, og 67 % mener, det er et problem, at mange teenagere stopper med at være med i en idrætsforening.

”Foreningerne skal være et frirum, hvor børn og unge kan bruge deres energi, sætte sig selv i spil, lære noget nyt, have det sjovt og indgå i positive fællesskaber,” siger Charlotte Bach Thomassen.

DGI arbejder intenst med i højere grad at gøre idræt til et frirum for børn og unge. Blandt andet er DGI i gang med at tilpasse indholdet i træner- og instruktøruddannelser, så der er mere fokus på trivsel og hvad der motiverer børn og unge.

Desuden står DGI bag målrettede forløb i idrætsforeninger, hvor trænere og ledere får inspiration til, hvordan de kan strukturere træningen og styrke det sociale, så børn og unge har lyst til at komme igen.

Den mentale trivsel styrtdykker

DGI kaldte det alarmerende, da Den Nationale Sundhedsprofil i marts i år dokumenterede, at den mentale trivsel hos de unge styrtdykker. Hver tredje kvinde mellem 16 og 24 år har lav mental trivsel, en fordobling siden 2010. Også markant flere unge mænd oplever dårligere trivsel.

”Vi skal forebygge alt det vi kan, så flere børn og unge har et godt hverdagsliv. Det er en forkert udvikling, at flere og flere børn har brug for professionel hjælp til at håndtere dagligdagen. Derfor har vi brug for at samarbejde tættere på tværs af sektorer og nedbryde siloer, og vi har i høj grad brug for, at flere forældre og andre voksne støtter børn og unge i at deltage i frivillige aktive fællesskaber,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Fakta om undersøgelsen:

Norstat har på vegne af DGI gennemført undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af danskere. Den ene del af undersøgelsen er baseret på 1.026 respondenter med em maksimal usikkerhed på +/- 3,6 %. En anden del af undersøgelsen er gennemført blandt danskere med børn under 18 år. Undersøgelsen er baseret på 500 respondenter med en maksimal usikkerhed på +/- 4,4 %.

  • 59% af danskerne er bekymret for unges trivsel i Danmark (psykisk eller fysisk). Blandt børneforældrene er det 60 %
  • 54% af danskerne er bekymret for børns trivsel i Danmark (psykisk eller fysisk). Blandt børneforældrene er det 57 %
  • 57% af danskerne mener, at børn og unge i samfundet mødes af et for stort fokus på at præstere og opnå resultater. Blandt børneforældrene er det 62 %.

Flere tal fra børneforældre:

  • 69 % mener, at børn og unge bevæger sig for lidt.
  • 71 % mener, idrætsforeninger bidrager til børn og unges trivsel.
  • 67 % mener, det er et problem, at mange teenagere stopper med at være i en idrætsforening.
  • 68 % mener, børn og unge bliver gladere af at være med i en idrætsforening.
  • 49 % mener, der er et for stort fokus på at præstere og opnå resultater, når børn og unge går til idræt. 13 % er uenige.
  • 81 % mener, det er vigtigt, at skoler og foreninger arbejder tæt sammen om at sikre bevægelse og trivsel for børn og unge.