Nyt samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og DGI

Organisationerne vil udnytte hinandens styrker til at løfte arbejdet med bevægelse i skolen.

En mere varieret skoledag med idræt og bevægelse - det er et af målene med den nye samarbejdsaftale mellem DGI og Dansk Skoledidræt. Foto: Casper Lind Christensen (arkiv)

Dansk Skoleidræt og DGI indgår nu en ny samarbejdsaftale for at styrke den fælles ambition om at understøtte en varieret skoledag med idræt og bevægelse. Målet er at skabe aktive børn og unge og øge trivsel og læring i skoledagen.

Dansk Skoleidræt arbejder med idræt og bevægelse i skolen, og har indgående viden om skolernes dagligdag. DGI har indgående viden om idrætsforeningernes indsatser og muligheder, og har desuden arbejdet målrettet med bevægelse i skolen gennem mange år.

Med samarbejdsaftalen understreges begge organisationers ønske om at styrke en aktive skoledag for alle elever. 

Fælles mål om at styrke rammerne

DGI og Dansk Skoleidræt har et fælles mål om at eleverne gennem deres skolegang øger deres fysiske aktivitetsniveau, oplever en varieret skoledag og motiveres til gode sunde vaner og bevægelse hele livet.

Samtidig sættes der fokus på bevægelsesglæde, ligesom elever på alle klassetrin får et indblik i, hvorfor foreningsidræt er en attraktiv fritidsaktivitet og et positivt fællesskab.

”Dansk Skoleidræt og DGI har mange værdifællesskaber. Det er dem, vi nu skal søge at udnytte, så vi får et samarbejde som i sidste ende kommer eleverne til gavn, fordi vi sammen kan medvirke til at styrke rammerne for skolernes arbejde med bevægelse,” siger Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt.

”Vi vil sætte fuld fokus på bevægelsesglæde og kropslig dannelse i samarbejdet mellem DGI, Dansk Skoleidræt og landets skoler. Skoleliv og fritidsliv er afgørende elementer i børns sociale, fysiske og mentale trivsel. I skolen møder alle børn idræt og bevægelse, og vi vil gerne bidrage til, at det betyder oplevelser og læring i højeste kvalitet,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Idræt og bevægelse skal stå stærkt

Konkret vil DGI og Dansk Skoleidræt samarbejde om at få mere idræt og bevægelse i skolen tydeligt på dagsordenen både lokalt og nationalt. Samarbejdet kan også komme til udtryk i forbindelse med fælles politiske budskaber, skole-foreningssamarbejder, dialogmøder, aktivitetssamarbejder, analyse og viden samt koordinering af indsatser.

Med aftalen vil organisationerne desuden samarbejde om en række administrations- og driftsopgaver, f.eks. ved at stille viden og konkrete systemer til rådighed for hinanden som juridisk ekspertise, HR, it-drift og support og telefoni.

Aftalen bygger videre på erfaringerne fra en lignende aftale, som de to organisationer indgik i 2015.