Nyt samarbejde skal skabe endnu flere aktive i gadeidrætten

Flere og flere unge samles uformelt på asfalten, skater, danser eller dyrker parkour. DGI, DIF og GAME indgår nu et nyt samarbejde, der har særligt fokus på unge og gadeidræt.

Events, uddannelse og support til gadeidrætsmiljøet - det er noget af det, der kommer i spil med den nye samarbejdsaftale. Foto: GAME

Gadeidræt er en af de hurtigst voksende idrætter, og Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og GAME ser et stort potentiale i en stærk fælles indsats for gadeidrætten for at skabe et mangfoldigt idrætsliv og sikre, at endnu flere bliver idrætsaktive.

Bevæg dig for livet - gadeidræt, som samarbejdet hedder, er et nationalt initiativ, der skal understøtte og udvikle den voksende gadeidræt rundt om i Danmark.

Det er GAME’s Platform for Gadeidræt og DGI's og DIF’s vision Bevæg dig for livet, med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden, der ligger til grund for samarbejdet. Gadeidrætten viser nye måder at organisere sig på og udøve idræt i Danmark, og samarbejdsaftalen skal bidrage til ambitionen om at få flere unge med i bevægelse og fællesskaber.

Events og uddannelse kommer i spil i samarbejdet

- Det er vigtigt, at vi i DIF og DGI udvider horisonten og konstant lærer, hvordan foreningsidrætten kan udvikle sig. Gadeidrætten appellerer i særlig grad til nogle unge, mens den for andre er et godt supplement til deres foreningsidræt. Sammen kan vi lære meget af hinanden, så vi kan få endnu flere til at være aktive i og udenfor foreningslivet, siger Per Frost Henriksen, medlem af DGI’s hovedbestyrelse og politisk ansvarlig for gadeidræt.

DIF og DGI er geografisk bredt repræsenteret og har et stærkt netværk blandt foreninger og kommuner, hvilket er en stor styrke i samspil med GAME’s netværk af gadeidrætsildsjæle og viden om gadeidræt.

Ligeledes har alle tre organisationer stor erfaring med events og uddannelse, som vil komme i spil i samarbejdet.

Gadeidræt tiltrækker idrætsiværksættere

- Vi glæder os til samarbejdet og til at skabe endnu større synergi med det øvrige idrætsbillede. Det giver en unik mulighed for at sænke tærsklen til idræt og fællesskaber og at understøtte de mange ildsjæle, der findes derude i det mangfoldige gadebillede, siger direktør i GAME, Morten Bo Andersen.

Gadeidræt har potentiale til at tiltrække unge, der ikke finder vej ind i idrætsforeninger, eller som falder ud af foreningsidrætten.

Det er for eksempel udsatte unge, samt de såkaldte ’idrætsiværksættere’ – unge, der er selvorganiserede i deres idræt. Samarbejdet vil også resultere i bedre support til de eksisterende gadeidrætsmiljøer. 

Fire fokusområder

Samarbejdet sætter ind på fire specifikke områder indenfor gadeidræt; netværk, uddannelse, events og iværksætterstøtte. Områder, hvor de tre organisationer har stor viden og erfaring fra hver deres programmer og indsatser.

Den primære målgruppe er unge mellem 13-29 år, og det er især de inaktive i denne aldersgruppe, samarbejdet skal gavne.

Dette er bare første fase af et indtil videre tre-årigt samarbejde, som der arbejdes på at gøre længerevarende. Det er støttet med 6 millioner kroner af Nordea-fonden, TrygFonden, DGI og DIF.

- I DIF ser vi flere muligheder i samarbejdet med DGI og GAME, hvor vi alle tre kan noget forskelligt. Særligt i aftalerne om at lave fælles mega events, kan flere specialforbund bidrage til realiseringen og samtidig komme ud til flere børn og unge, siger Anne Pøhl, udviklingschef i DIF.

Fakta

Mere om Bevæg dig for livet:

600.000 flere danskere skal dyrke idræt i 2025. Det er ét af målene for den største partnerskabsaftale i dansk idrætshistorie. Aftalen går under navnet ’Bevæg dig for livet´ og er en fælles vision mellem DGI og DIF, som handler om, at 75 % af befolkningen skal være aktive i 2025, 50 % i en forening og 25 % selvorganiseret. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerer tilsammen i danskernes fremtidige sundhed.

Mere om GAME’s Platform for Gadeidræt:

GAME er en gadeidrætsorganisation, der arbejder for social forandring gennem ungeledet gadeidræt og streetkultur. GAME har siden 2015 drevet Den Nationale Platform for Gadeidræt, som er støttet af Nordea-fonden og som har haft succes med at teste en direkte og ubureaukratisk støttemodel til at igangsætte nye gadeidrætsaktiviteter og -faciliteter på asfalten.

Mere om gadeidræt:

Ifølge IDAN er der p.t 78.000 gadeidrætsudøvere i Danmark, og det vurderes, at den samlede målgruppe vil være +250.000 personer. Eksempler på gadeidræts-aktiviteter: streetbasket, street soccer, parkour, street dance, og skate. En undersøgelse fra IDAN i 2016 viste, at hver fjerde barn/ung under 16 år var stoppet med en idrætsaktivitet indenfor det seneste år. Gadeidrætten kan tilbyde en fleksibel og social måde at bibeholde idrætten og fællesskabet i deres hverdag.