Nyt skoleforsøg kritiseres af DGI, DIF og Dansk Skoleidræt

DGI, DIF og Dansk Skoleidræt frygter, at ministres nye forsøgsordning kommer til at gå ud over den varierede skoledag.

Det er en dårlig ide, at 75 folkeskoler får mulighed for at afvige fra kravene om 45 minutters bevægelse og samarbejde om den åbne skole. (arkivfoto) Foto: Anders Fisker

Undervisningsminister Merete Riisager og innovationsminister Sophie Løhde har offentliggjort et nyt forsøg.

Det giver de næste fire år 75 folkeskoler mulighed for blandt andet at afvige fra kravet om 45 minutters bevægelse og samarbejde med det lokale foreningsliv i den åbne skole.

Forsøgsordningen møder kritik fra DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Skoleidræt:

”Vi frygter helt klart, at forsøget kommer til at gøre op med den varierede skoledag, som er helt central for den politiske aftale om folkeskolen. Regeringens egen følgeforskning viser, at bevægelse har haft en stor positiv effekt ikke bare på elevernes trivsel og sundhed, men også på koncentrationen og indlæring. Det er en måned siden, at regeringen selv var med i en aftale på området, hvor de igen understregede bevægelsens centrale rolle. Det er derfor dybt bekymrende, at man nu vil skrue ned for ambitionerne på de områder,” siger Poul Broberg, chef for public affairs i DIF.

Frygt for A- og B-hold

Åben skole-samarbejderne har givet det lokale foreningsliv større mulighed for at komme ind i folkeskolen og hjælpe med at løfte fagligheden i blandt andet idrætsundervisningen.

Det har givet særligt mindre idrætter nye muligheder for at vise sig frem i skolen.

”Samarbejdet mellem skoler og foreninger er særligt positivt for de elever, der måske ikke normalt er så glade for at røre sig. De har fået mulighed for at møde nye idrætter i undervisningen, og har på den måde mulighed for at finde noget, der passer dem,” siger Niels Grinderslev, afdelingsleder for Skoler og Institutioner i DGI.

De svageste elever risikerer at blive hårdest ramt

Netop de svageste elever risikerer at blive hårdest ramt af den nye forsøgsordning.

”Vi ser heldigvis, at en rigtig stor del af landets skoler allerede er langt med at implementere bevægelsen og oplever positive resultater. Vi frygter, at skolerne med den nye ordning bliver delt op i A- og B-hold, hvor de skoler, der har taget dagsordenen til sig vil fortsætte, mens resten bliver yderligere distanceret. Vi mener, at alle elever har ret til en sjov og varieret skoledag med bevægelse. Derfor er der behov for fælles pejlemærker og politisk opbakning i stedet for at skabe uro om folkeskolen,” siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

DGI, DIF og Dansk Skoleidræt har i Bevæg dig for livet-samarbejdet efteruddannet flere end 3000 undervisere i bevægelse og idræt siden 2015.