Pædagoger ønsker mere bevægelse i daginstitutionerne

Bevægelsesugen Hej skal vi lege? sætter igen i år fokus på leg og bevægelse. Og 3 ud af 5 pædagoger efterspørger større fokus på fysisk aktivitet i daginstitutioner.

”Fjolletårne” og ”Flyvende Frisbee” er navnene på nogle af de lege, som mere end 32.000 børn fra hele landet skal prøve kræfter med, når bevægelsesugen skydes i gang mandag d. 9. oktober.

Bevægelsesugen ”Hej skal vi lege?” arrangeres af Børneulykkesfonden, bObles og DGI, som hvert år dedikerer hele uge 41 til fokus på motorik, leg og bevægelse i landets institutioner.

Pædagoger ønsker mere fokus på bevægelse

En undersøgelse, som Børneulykkesfonden har gennemført blandt 173 pædagoger i de danske daginstitutioner, viser, at 61 % af pædagogerne mener, at der i meget høj eller høj grad er behov for øget fokus på bevægelse i deres institution.

Formålet med bevægelsesugen er netop, at pædagogerne får inspiration og redskaber til at inkorporere mere bevægelse i dagligdagen. Samtidig er målet, at børnene oplever, at det er sjovt at blive udfordret og få sved på panden.

”Vi ved, at børn har godt af at bevæge sig og udvikle deres motorik, men det kan nogle gange være en udfordring for pædagogerne at komme med nye og spændende måder at gøre det på i en travl hverdag. Det er alfa og omega, at det er sjovt at røre sig, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at give pædagogerne de idéer og redskaber, de mangler,” siger Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden.

Bevægelse for børn hele dagen

Ifølge Sundhedsstyrelsen bør børn fra 1-4 år bevæge sig så meget som muligt, mens børn i 5-6 års alderen skal bevæge sig mindst 60 minutter om dagen. Louise Hærvig, børnefysioterapeut tilknyttet bObles og udvikler af legene i bevægelsesugen, er det vigtigt, at bevægelse tænkes ind som en helhed i børnenes dag – også derhjemme.

”Hvis vi kan, så skal vi se på bevægelse som en motorisk ven, der er med os hele tiden, og sammen skaber vi bevægeglæden. Det er så fint, men ikke helt nok, hvis der kun er fokus på bevægelse i institutionerne. Forældrene skal gerne føre de gode vaner videre derhjemme, så børnene ikke sidder for stille, lige så snart de kommer hjem, men også holder kroppen aktiv her. Det bedste er, at vi tænker sanserne ind i alt, det vi allerede gør i hverdagen – det er bevægeglæde hele vejen rundt,” siger Louise Hærvig.

Over 1000 institutioner og dagplejere landet over leger med

Igen i år har partnerne i kampagnen oplevet stor efterspørgsel på ”Hej skal vi lege?”-pakkerne.

”Det er vigtigt at sætte fokus på motorik og bevægelsesglæde blandt børn, både når de er i institution og derhjemme. Det giver børnene gode oplevelser og kan på den lange bane være med til at give et aktivt og sundt liv. Derfor er vi også rigtig glade for den store tilslutning til Hej skal vi lege, som er den største bevægelseskampagne i Danmark for denne aldersgruppe, for det viser, at der er stor interesse for at få børn til at bevæge sig mere,” siger Søren Møller, formand for DGI.  

I forbindelse med ”Hej skal vi lege?” 2016, svarede 91 % af pædagogerne, at de ville anbefale kampagnen til andre institutioner. 72 % vurderer, at kampagnen har givet inspiration til at aktivere børn mere i hverdagen.

Fakta om Hej skal vi lege?

  • ”Hej skal vi lege?” arrangeres af Børneulykkesfonden, DGI og bObles.
  • I år er tilmeldt mere end 32.000 børn fra 1086 institutioner og dagplejere.
  • Siden 2011 har mere end 259.000 børn deltaget i ”Hej skal vi lege?”
  • Årets legetema 2017 er bygget op omkring specialdesignede ”Tumletrin” fra bObles og tager udgangspunkt i kreativ leg, hvor barnet stimulerer sin balance og motorik. Legene er udarbejdet i samarbejde med børnefysioterapeut Louise Hærvig.
  • For kun 240 kr. kan børnehaver, vuggestuer og dagplejere bestille en pakke med motorikredskaber, legehæfte fra DGI, plakater, diplomer til børnene samt informationshæfter til forældrene og institutionen.
  • Alt materiale kan downloades gratis på hejskalvilege.dk