Problematisk med børneattester for trænere med asylbaggrund

Idrætsforeninger støder på udfordringer med at indhente børneattester, når de vil engagere asylansøgere og flygtninge som trænere eller instruktører. DGI opfordrer til, at foreningerne også har en samværspolitik.

Randers gymnastiske Forening har indhentet børneattest for Obada Al-Oballi, der er træner for fire børnehold Foto: Bent Nielsen

Når en asylansøger eller flygtning gerne vil være frivillig i en idrætsforening, så oplever foreningen ofte en udfordring. Det er nemlig lovpligtigt at indhente børneattester for alle voksne, der er i direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Vi opfordrer foreningerne til at have en samværspolitik eller opstille regler for samværet

Søren Møller, formand i DGI

Men børneattesterne dækker normalt kun den periode, asylansøgeren eller flygtningen har været i Danmark. Derfor kan idrætsforeningen ikke vide, om personen evt. er dømt for seksuelle krænkelser tidligere i sit liv, og den problematik har givet anledning til en del debat.

Lav regler for samvær med børnene

I DGI er formand Søren Møller opmærksom på, at der er et problem.

”Idrætsforeningerne skal selvfølgelig indhente de lovpligtige børneattester. Men derudover opfordrer vi foreningerne til at have en samværspolitik eller opstille regler for samværet generelt,” siger Søren Møller.

Det kan f.eks. være, at asylansøgere eller flygtninge ikke står alene for børnehold, men har en medtræner eller mentor. Eller det kan være regler i forhold til badning og overnatning.

En del idrætsforeninger har allerede en samværspolitik, for trods indhentning af børneattester, er der desværre ingen garanti for, at overgreb kan ske, hverken blandt etniske danskere eller blandt asylansøgere eller andre.

”Det her er et følsomt emne. Vi skal ikke mistænkeliggøre alle asylansøgere eller flygtninge, men det er uhyre vigtigt, at vi sikrer, at børn kan færdes trygt i foreningslivet,” siger Søren Møller.

Som enhver anden frivillig

En af de foreninger, der har gode erfaringer med at lade en asylansøger eller flygtning få foden inden for som træner, er Randers gymnastiske Forening. Her er 21-årige Obada Al-Oballi instruktør på for fire børnehold i gymnastik og svømning, altid med en mentor og medinstruktør ved sin side, bl.a. på grund de sproglige udfordringer.

Læs portrættet af Obada Al-Oballi og om hans vej fra Syrien til Randers i DGI's magasin Udspil

”Vi har behandlet ham som enhver anden frivillig og indhentet en børneattest. Den dækker kun den tid, han har været i Danmark, men hans mulighed for at blive en del af det danske foreningsliv skal ikke bremses af noget administrativt,” siger Torben Kjeldsen, der er forretningsfører i RgF.

Skævt ind i systemet

Obada Al-Oballi har siden sin barndom i Syrien drømt om at blive træner. Nu har han dansk opholdstilladelse og udlever drømmen i RgF, og han er vild med at lære fra sig. Trænerrollen giver ham erfaring med at undervise, ligesom han bruger det danske sprog og får et større netværk.

Torben Kjeldsen understreger da også, at der ikke er nogen som helst grund til at mistænkeliggøre Obada Al-Oballi.

”Det er godt, at vi har systemet med børneattester. Men asylansøgere, flygtninge og andre fra udlandet kommer skævt ind i systemet, og vi bør ikke mistænkeliggøre alle, der kommer til Danmark. Det må være op til dem, der laver reglerne, hvordan de laver en troværdig model,” siger Torben Kjeldsen.