Særlig DGI-indsats får flere børn og unge med i foreningerne

Foreninger, der har deltaget i særlige DGI-indsatser, har i gennemsnit fået 13 procent flere medlemmer i aldersgruppen 0-24 år, mens andre foreninger fik 2 procent.

De 624 foreninger, der har deltaget i den særlige DGI-indsats, har i gennemsnit fået 39 nye medlemmer i aldersgruppen 0 til 24 år. Foto: Lasse Hyldager (arkivfoto)

DGI har et klart mål om at flere børn og unge skal opleve glæden ved idræt og fællesskabet i en forening. I 2018 blev det på DGI’s årsmøde besluttet helt ekstraordinært at afsætte 70 millioner kroner af egne midler til en særlig indsats om børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.

Med den særlige indsats har DGI siden 2019 arbejdet ekstra meget med, at alle børn og unge har lige gode muligheder for at dyrke idræt uanset socioøkonomisk baggrund, geografi, kendskab til foreninger, mangel på idrætsfaciliteter eller en presset hverdag.

Og meget tyder på, at det ekstra beløb og de særlige indsatser har gjort en forskel. For selvom det ikke ensidigt kan tilskrives indsatsen, så har de 624 deltagende foreninger i gennemsnit fået 39 nye medlemmer i aldersgruppen 0 til 24 år fra 2018 til 2022. Til sammenligning har foreninger, der ikke har været en del af indsatsen, fået 1-2 nye medlemmer i aldersgruppen, viser DGI’s medlemstal for 2022.

Mikkel Nørtoft Magelund, som er direktør for DGI Idræt & Fokus, glæder sig over flere børne- og ungemedlemmer:

”Deltagelse i idræt og foreningsliv har en stor betydning for børn og unges trivsel. Men ikke alle finder vej af sig selv eller har mulighed for at være med. Derfor er det en særlig vigtig sag for DGI at hjælpe alle børn og unge med at få foden indenfor i en forening, og vi har nu fået en række værdifulde erfaringer i forhold til, hvordan vores særlige indsatser virker og gør en forskel.”

DGI’s særlige indsats

  • I 2018 besluttede DGI's årsmøde at afsætte 70 mio. kr. til indsatsen ’Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse’
  • Indsatsen skulle løbe fra 2019 til 2023, men pga. corona er indsatsen og midlerne forlænget til 2025
  • 45 mio. kr. bruges på foreningsaktivitet i hele landet, og 25 mio. kr. er øremærket storbyindsatser

Hundredvis af forskellige indsatser

DGI har sammen med en forskellige samarbejdspartnere fået de 70 mio. kr. ud og gøre en forskel på mange forskellige måder på tværs af landet. For der er nemlig ikke en simpel opskrift på at sikre adgangen til foreningslivet. I Aarhus Kommune er der skabt bro mellem basketballforeninger og skoler, og Vejen Kommune har fokuseret på ensomhed blandt teenagere med et nyt boksehold.

Og nogle gange er det forholdsvis simple greb, der kan få flere børn og unge med i foreningen. For eksempel rykkede foreningen Amager Judo Skole træningen, så den lå i tidsrummet 14 til 17. På den måde kunne børnene og de unge tage direkte i foreningen efter skole, i stedet for at blive hængende derhjemme. Det betød, at foreningen på et halvt år fik 30 nye børne- og ungemedlemmer.

Der er aktuelt 130 lokale indsatser i gang, hvor DGI og foreninger arbejder med at gøre det nemmere og endnu mere attraktivt for flere børn og unge kommer med i foreningerne.

Samarbejde mellem forening og institution giver flere medlemmer

Blandt de 624 deltagende foreninger har træner eller ledere fra 126 svaret på en spørgeskemaundersøgelse om DGI’s særlige indsats.

Foreningernes største motivation for at deltage er, at de ønsker flere børn- og ungemedlemmer – en tredjedel svarer specifikt, at de i særlig grad ønsker at hjælpe udsatte børn og unge ind i fællesskabet. 

 81 procent af foreningerne oplever, at samarbejdet med DGI har givet flere børn- og ungemedlemmer, mens 10 procent svarer 'ved ikke'.

Det, der specielt giver flere medlemmer, er samarbejde mellem foreningen og skoler, SFO’er eller daginstitutioner. Det hænger blandt andet sammen med, at sådanne samarbejder har styrket de deltagende børn og unges glæde ved at bevæge sig, og at de har udviklet sig inden for den pågældende idræt.

Som en del af DGI’s indsats har idrætsforeningerne også samarbejdet med DGI om træneruddannelser, udviklingsforløb og rådgivning i forhold til, hvordan trivslen blandt børn og unge kan styrkes. Og 58 procent af foreningerne oplever, at de har fået nye værktøjer og metoder til at arbejde med at styrke trivslen i foreningen.

Om spørgeskemaundersøgelsen

  • Undersøgelsen er i juni 2023 udsendt til 370 af de 624 foreninger, der har været involveret i DGI’s særlige indsats
  • Heraf har 126 personer gennemført undersøgelsen (hvilket giver en svarprocent på 34 procent) fra 115 forskellige foreninger.
  • Undersøgelsen har en fejlmargen på 8 procent, og derfor viser undersøgelsen i højere grad tendenser end entydige resultater